Hør byrådsmøderne 2021

Indledning v. længst siddende byrådsmedlem, Irene Hjortshøj

1. Godkendelse af dagsorden for til det konstituerende byrådsmøde

2. Valg af formand for Frederikshavn Byråd

3. Anmeldelse af valggrupper

4. Frederikshavn Byråds sammensætning

5. Valg af første og anden næstformand for Frederikshavn Byråd (1. og 2. viceborgmester)

6. Byrådets mødekalender

7. Udpegning af underskriftsbemyndigede i Frederikshavn Kommune

8. Valg af 6 medlemmer til Økonomiudvalget

9. Valg af 7 byrådsmedlemmer til Social- og Sundhedsudvalget 

10. Valg af 7 byrådsmedlemmer til Arbejdsmarkedsudvalget 

11. Valg af 7 byrådsmedlemmer til Teknisk Udvalg

12. Valg af 7 medlemmer til Plan- og Miljøudvalget

13. Valg af 7 byrådsmedlemmer til Børne- og Ungdomsudvalget 

14. Valg af 7 byrådsmedlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget

15. Valg af 2 byrådsmedlemmer samt 2 stedfortrædere til Børne- og Ungeudvalget

16. Valg af 3 byrådsmedlemmer til Distriktsrådet

17. Valg af mindst 5 medlemmer til Grundlisteudvalget

18 Valg af medlemmer til Verdensmålsudvalget

19. Valg af stedfortræder for borgmesteren til Kommunernes Landsforenings repræsentantskab

20. Valg af 1 byrådsmedlem som stedfortræder for borgmesteren til Kredsråd vedrørende politiets virksomhed 

21. Valg af 1 medlem og 1 stedfortræder til Fredningsnævnet for Nordjylland- nordlige del

22. Valg af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Hegnssynet

23. Valg af 3 vurderingsmænd i henhold til Lov om mark- og vejfred

24. Valg af 2 medlemmer til de statslige ekspropriations- og taksationskommissionerne efter ekspropriationsprocesloven

25. Valg af 3 medlemmer til de kommunale taksations- og overtaksationskommissionen efter vejloven

26. Valg af 1 medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg

27. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Skagen Havn 

28. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Frederikshavn Havn

29. Valg af 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning A/S

30. Valg af 1 byrådsmedlem samt 1 stedfortræder til repræsentantskabet for Nordjyllands Trafikselskab

31. Valg af medlemmer samt personlige stedfortrædere til Handicaprådet 2022-2025

32. Valg af medlemmer til det fælleskommunale Beboerklagenævn

33. Udpegning af indtil 6 medlemmer af Bevillingsnævnet

34. Valg af medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget

35. Valg af 1 medlem til FGU Vendsyssel

36. Valg af medlemmer til det fælleskommunale Huslejenævn

37. Valg af 1 medlem til Frederikshavn Handelsskole

38. Valg af 8 byrådsmedlemmer og 8 personlige stedfortrædere til Kommunernes Landsforenings delegeretmøde

39. Valg af 1 medlem og 1 personlig stedfortræder til Skatteankenævn

40. Valg af 1 medlem til Vurderingsankenævn

41. Valg af 3 byrådsmedlemmer og 4 personlige stedfortrædere til valgbestyrelsen vedrørende Europa-Parlamentsvalg

42. Valg af 3 byrådsmedlemmer og 4 personlige stedfortrædere til valgbestyrelsen vedrørende folketingsvalg

43. Valg af 4 byrådsmedlemmer samt 5 personlige stedfortrædere til valgbestyrelsen vedrørende kommunale valg

44. Valg af valgstyrere, valgstyrerformænd, tilforordnede og valgsekretariat til fremtidige valg i byrådsperioden 2022-2025

45. Valg af 2 medlemmer til Lokale Aktions Gruppe (LAG) - NORD

46. Valg af 1 medlem og 1 suppleant til den lokale FiskeriAktionsGruppe (FLAG) Nord

47. Valg af 2 repræsentanter til Frederikshavn Erhvervsråd

48. Valg af 1. medlem til Destination Nord Turistforening for Frederikshavn Kommune

49. Valg af 1 medlem til Ejendomsselskabet Møllehuset A/S

50. Valg af 2 medlemmer til Repræsentantskabet for Aalborg Lufthavn

51. Valg af 3 byrådsmedlemmer til Sæby Jernvandkur

52. Valg af 1. medlem til Nic. Nellemanns Fond

53. Valg af 2 medlemmer samt 2 stedfortrædere til Skagen Kollegium

54. Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Frederikshavn Kollegiums bestyrelse

55. Valg af 1 medlem til Skagen Byfond

56. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Hospice Vendsyssel

57. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen i Fonden Arena Nord

58. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til Fontænehuset i Frederikshavn

59. Valg af 1 medlem til Digets Fonds bestyrelse

60. Valg af 3 Byrådsmedlemmer til Skagen Museum

61. Valg af 3 medlemmer til Foreningen Knivholt

62. Valg af 1 byrådsmedlem til Nordjyllands Kystmuseum samt 1 medlem udpeget af Turisterhvervet

63. Valg af 1 medlem til Cirkulær Nord Fondens bestyrelse

64. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

65. Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole

66. Frederikshavn Kunstforening

67. - 100 Udpegning til diverse bestyrelser

101. Underskriftsside og afrunding af mødet

Indledning

Punkt 1
Godkendelse af dagsorden til byrådets møde den 26. maj 2021

Punkt 2
Igangsætning af ny planlægning for Strandby fiskeri- og erhvervshavn

Punkt 3
Genoptagelse af sag om fremtidig anvendelse af indskudte midler i Modtagestationen Vendsyssel

Punkt 4
Ny betalingsmodel og bilag til vedtægter for Nordjyllands Beredskab

Punkt 5
Ansøgning fra Idrætsbørnehaven Bispevang om renovering og tilbygning

Punkt 6
Godkendelse af ændring af vedtægter for Sæby Varmeværk Amba

Punkt 7
Forslag til ny affaldssortering

Punkt 8
Henvendelse fra SF om skattelyfri kommune

Punkt 9
Spørgetid for byrådets medlemmer maj 2021

Punkt 10
(Lukket) Køb af jord på Apholmenvej, Frederikshavn

Punkt 11
(Lukket) Salg af 75 m2 jord på Mariendalsvej 83, Frederikshavn

Punkt 12
(Lukket) Nedrivning af Læsøgade 5, Frederikshavn

Punkt 13
(Lukket) Salg af storparcel ved Solsbæk Strand, Sæby

Punkt 14
(Lukket) Udbud af storparcel - Kildevej, Sæby

Punkt 15
(Lukket) Udbud af erhvervsjord i Skagen

Punkt 16
Principper for salg af mindre arealer

Punkt 17
(Lukket) Ansættelse af kommunaldirektør

Kontakt

Direktionssekretariatet

Mail: post@frederikshavn.dk