Hør byrådsmøderne 2024

Spørgetid for borgere

Indledning

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Erhvervsområde ved Vendsysselvej 202, 9900 Frederikshavn

3. Godkendelse af regnskab 2023 - Frederikshavn Kommune

4. Regnskab 2023 - beslutning om behandling af overførsel

5. Godkendelse af bevillingsmæssige ændringer til budget 2024

6. Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån i 2024 for Frederikshavn Forsyning A/S

7. Godkendelse af skema C - byggeregnskab - Frederikshavn Boligforening afd. 34

8. Godkendelse af ansøgning om dispensation fra dispositionsfondens dækning af lejetab - Frederikshavn Boligforening

9. Godkendelse af bevilling til underskudsdækning vedrørende Frederikshavn Kollegium

10. Godkendelse af ansøgning fra Frederikshavn Havn om ændringer af lån og swap for LNG-anlæg

11. Godkendelse af ansøgning fra Frederikshavn Havn om indgåelse af nye swaps

12. Godkendelse af beredskab til radikalisering, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter - RESK team

13. Orientering om årsrapport fra Business Region North Denmark 2023

14. Initiativsag på vegne af Venstre - Beslutning vedr. meroffentlighed efter Offentlighedslovens § 14

15. Spørgetid for byrådets medlemmer

16 (Lukket) Beslutning om salg af areal ved Buttervej i Skagen

17 (Lukket) Beslutning om salg af erhvervsareal ved Vendsysselvej i Frederikshavn 33

Tillægsdagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Beslutning om gennemførelse af en advokatundersøgelse af forløbet omkring Frederikshavn Havn

3. (Lukket) Personalesag