Børne- og Ungepolitik

Politikken skal danne grundlag for en ensartet tilgang til og sammenhæng i indsatsen og skal afspejle kommunens ambitioner på området.

Den skal være så tydelig og rummelig, at der er mulighed for at skabe sammenhæng til konkrete delpolitikker eller mål for de enkelte områder – politikken skal omsættes til praksis.

Politikken udtrykker, hvad kommunen står for, vil kendes for og bestræber sig på i arbejdet med børn, unge og familier. Det er nu op til medarbejderne, i tæt samspil med børn, unge og familier, at leve politikken ud!

Robusthed - potentiale - fællesskab - verden venter

I Frederikshavn Kommune er vi optaget af, i tæt samspil med børn, unge og familier, at skabe grundlag for trivsel, sundhed, udvikling og læring. Børn og unge i Frederikshavn kommune er kommunens fremtid. Vi skal derfor som kommune sikre fundamentet for et godt liv. Vi skal give barnet og den unge mulighed for at udvikle sig. Barnet og den unge skal opnå sit fulde potentiale.

Vi skal vende os mod barnets og den unges omgivende netværk hver gang, vi søger efter løsninger. Løsninger, der skal gøre barnet og den unge klar til den verden, der venter. Alle børn og unge i Frederikshavn kommune skal opleve mening i livet.

For at holde børne- og ungeområdet på dette spor, består Børne- og Ungepolitikken af 4 helt centrale pejlemærker - pejlemærker som via en omsætning i praksis vil sikre, at vi bevæger os i den ønskede retning.

Robusthed er en central værdi indenfor børne- og ungeområdet. Vi vil have robuste børn og unge, der kan klare livets udfordringer. Det gælder også, når livet indimellem er svært

Robusthed handler om, at barnet og den unge:

 • har et solidt fundament bygget på tryghed og omsorg i de nære omgivelser
 • er i trivsel og oplever sammenhæng og livsglæde
 • er sunde fysisk, psykisk og socialt
 • er livsduelige og kan håndtere de begivenheder, 
  de udsættes for ved at tage ansvar for sig selv
 • kan være anerkendende overfor andre og smitte af på omgivelser og verdenen
 • kan mestre nye, svære og truende situationer
 • kan træffe gode beslutninger og forebygge stress og konflikter
Alle børn og unge har potentialer, der endnu ikke er kommet til udtryk. Det kan være anlæg, evner eller kompetencer, der kan udvikle sig til noget bestemt. Det er børne- og kulturområdets mission, at være nysgerrig på det enkelte menneskes potentiale

Potentiale handler om, at børn og unge oplever:

 • nysgerrighed fra omgivelserne i forhold til, hvad de kan udvikle
 • udfordringer tilpasset deres alder og udvikling
 • udvikling og læring igennem meningsfulde aktiviteter og samspil
At indgå i og være en del af et fællesskab rykker

Mennesket er et socialt væsen, der udvikler sig i samspil med andre. Derfor skal alle børn og unge opleve at være en del af et fællesskab:

 • vi skal skabe rammerne for inkluderende fællesskaber
 • vi skal kontinuerligt skubbe til grænserne for fællesskabet
 • vi skal sætte demokratiet og et fælles ansvar i centrum
 • med fællesskaber og rettigheder følger også ansvar
 • al udvikling foregår i samspil
 • vi skal bygge bro til frivillige og foreningsliv
Børn og unge udvikler sig i samspil med den verden, der er omkring dem. De skal lære at bruge den. Derfor åbner vi os mod natur, kultur, erhvervsliv, samfund og verden. Kommunens fire vækstspor skal også være en del af børn og unges bevidsthed

Børn og unge er på vej og fremtiden står åben. Vi skal styrke børn og unges evne til at mestre livet og deres fremtid. Verden venter handler om, at:

 • understøtte digitalisering og innovation
 • åbne for mangfoldighed
 • være offensive i eget liv og i den verden, der venter
 • gribe og begribe verden
 • være realistiske i forhold til muligheder, potentiale og mål

Kontakt

Gitte Julie Højbjerre
Centerchef for Dagtilbud og Børnesundhed
Tlf. 98 45 71 51
giho@frederikshavn.dk

Mette Krog Dalsgaard
Kons. Centerchef for Center for Familie
Tlf. 98 45 57 87
mean@frederikshavn.dk

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.