Folkeoplysningspolitik

Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysning bidrager til opfyldelse af visionen ved at være eller blive:

Tilgængelig

Det kan ske ved at smidiggøre regler, sikre tilgængelige faciliteter, understøtte nye organiseringsformer og anvende teknologier og videreudvikle mulighederne i selvbetjeningsløsninger. Tilbyde aktiviteter og fællesskaber for alle kommunes borgermed lydhørhed for nye strømninger og ønsker til fornyelse.

Inkluderende

Folkeoplysning skal skabe en bevidsthed at det folkeoplysende er en del af den demokratiske dannelse – det at være samfundsborger i Danmark, at deltage og føle sig inkluderet.

Udviklende

Folkeoplysning skal bidrage til og understøtte udviklingen af samfundet som helhed, i samspil med øvrige aktører.

Synlig

Folkeoplysning skal stå på videndeling og samarbejde blandt de folkeoplysende aktører – og være synlig i lokalsamfundet.

Udsyn

Der skal sikres sammenhæng til andre for at skabe medejerskab, samarbejde og udvikling sammen med det øvrige civilsamfund og relevante kommunale partnere – fx børn og unge, handicap, ældre, landdistrikts- og byudvikling og hele det det sociale område.

Stolthed

Tiden foregår, stoltheden består.
Vi tænker ikke altid over, at den er der. Stoltheden. Stoltheden over de byer vi kommer fra, den natur vi deler, og alt der imellem vi sammen har skabt og har kært. Vi er fyrtårnet på toppen af Danmark - og vi må gerne lade det lyse.

Fællesskab

Det enestående fællesskab.
Styrken er i det vi gør sammen. Stærke fællesskaber inspirerer, aktiverer og giver lyst til nye oplevelser i lokallivet, der en dag bliver til vores fælleshistorie. Når vi har fri, skaber vi sammen det liv , der gør vores lokalområder enestående og unikke.

Frivillighed

Frivillighed er balsam for (ild)sjælen.
Lad os give frivilligheden trænere i foreningerne til kagebagerne, der gør ethvert lokalarrangement ekstra godt. Selvom frivillighed ikke købes, ville vi alle være fattigere uden den. Lad os derfor sammen passe på den.

Nysgerrighed

Hellere optimister der fejler, end pessimister der stejler.
Fra Vanetænkning, til gentænkning, til nytænkning – det er sådan vi fortsætter fremad. Nye idéer gror ud af det fundament, som vi står på. Derfor tør vi sætte nye skibe i havet, også selvom vi kommer på dybt vand.

Den frivilligt drevne indsats er en uvurderlig ressource. De folkeoplysende foreninger er båret af den energi og interesse, som mange frivillige yder hver dag.

I Frederikshavn Kommune vil vi en inkluderende folkeoplysning. Der skal være plads til at alle, som ønsker at udvikle og bidrage til det folkeoplysende, kan deltage. Det drejer ikke kun om inklusion af nye medlemmer, men i lige så høj grad om, hvordan vi møder andre folkeoplysende aktører, og hvordan vi deler de faciliteter, der er til rådighed.

I Frederikshavn Kommune definerer vi folkeoplysningen som en del af den danske kultur og demokratiske arv. Den er et fællesskab og et redskab.

  • Et fællesskab, hvor mennesker mødes og udveksler viden, erfaringer og synspunkter
  • Et redskab, der giver mulighed for at deltage i samfundet og påvirke eget og andres liv

I Frederikshavn Kommune vægter vi fællesskabet ved godkendelse af folkeoplysende foreninger. Det er foreningens grundlag, der er vigtig:

  • At folkeoplysende aktører tager det folkeoplysende alvorligt, det betyder, at foreningen sikrer et åbent, inkluderende og dialogorienteret fællesskab for alle, hvor deltagerne bliver aktive med skabere.
  • At det folkeoplysende arbejde bidrager til aktiv deltagelse, frivillig indsats og livslang læring.
  • At det folkeoplysende område og interessenter i fællesskab sikrer de bedst mulige rammer for en fortsat udvikling af folkeoplysende aktiviteter.

Alle kommuner er forpligtiget til at have et udvalg jf. §35, stk. 2 i folkeoplysningsloven.

I Frederikshavn Kommune kalder vi §35, stk. 2-udvalget for Folkeoplysningsudvalget.

I Frederikshavn Kommune vægter vi, at den folkeoplysende virksomhed har en tydelig stemme i den demokratiske debat, og at vores foreninger, aftenskoler og folkeoplysende virksomhed i øvrigt, deltager aktivt i debatter og dialoger for området.

Folkeoplysningsudvalget fungerer som sparring- og samarbejdspartner for det politiske system.

Nærmere beskrivelse af udvalgets sammenhæng ses i udvalgets vedtægter.

Folkeoplysningsudvalget refererer til Kultur- og Fritidsudvalget.

Idrætssamvirket og Frederikshavn ungdoms fællesråd er paraplyorganisation er for de folkeoplysende idræts- og ungdomsforeninger, der arbejder for at styrke og fremme de frivillige folkeoplysende foreningers interesser i
kommunen.

Aftenskolerne er talerør for den folkeoplysende voksenundervisning og har hver især deres indsatsområder.

Folkeoplysningsudvalget fungerer som rådgivning for det politiske system og bidrager herigennem til den fortsatte udvikling af det folkeoplysende område.

Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvar for fagområdet og Folkeoplysningsudvalget kan tildeles kompetencer, som ikke medfører beslutninger som påvirker fagområdets budgetoverholdelse.

Folkeoplysningsudvalget kan tildeles indstillingsret og beslutningskompetencer på Kultur- og Fritidsudvalgets fagområde og puljer i arbejdet med at drive folkeoplysende virksomhed.

Kontakt

Fritid og Folkeoplysning

Generelle spørgsmål: fritid@frederikshavn.dk
Ansøgning om tilskud: tilskud@frederikshavn.dk
Spørgsmål om booking af lokaler: fritid@frederikshavn.dk

Tlf. (+45) 98 45 50 00

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.