Landdistriktsstrategi - sammen skaber vi liv på landet

Tegning af par, der venter barn i grønt landskab

Som Kommune ønsker vi ikke fortiden tilbage – vi vil gå til opgaven med udsyn,
nysgerrighed og nysyn.

Vi skal EKSPERIMENTERE og sætte nye tiltag i søen, men vi skal også evaluere
og lære, at bygge oven på de gode ting, der allerede er eller smide det væk, som
ikke duer. Vi skal turde give os i kast med arrangementer og midlertidige projekter,
som kan berige os med samarbejdskraft, ny viden og være fundament for andre
idéer og løsninger.

Vi skal have modet til at turde gøre tingene lidt anderledes, end vi plejer, i forhold til MÅDEN VI SAMARBEJDER PÅ i landsbyerne og på tværs af byerne.

Vi skal organiserer os i den enkelte by, på tværs af foreninger, i det konkrete projekt eller på tværs i kommunen?

Det handler også om at skabe konkrete innovative og UNIKKE PROJEKTER, som
skaber interesse for vores egn og sætter det på landkortet.

Det skaber opmærksomhed fra både turister og tilflyttere. Vi skal pakke den nordjyske generthed lidt væk og turde tænke tingene større.

I vor tid bliver vi hele tiden beriget med NY TEKNOLOGI. Det handler om at se og
udnytte potentialerne i de nye digitale muligheder. Verden er stor! Og den er
nem at indtage fra vores trygge lokale nærmiljø.

Verden er i konstant forandring, og det er LANDSBYERNES ROLLE også. Vi må
vende tingene lidt på hovedet – det er ikke det, de har i byerne eller ”de gode
gamle dage”, som vi ønsker tilbage. Landsbyerne skal være et attraktivt alternativ
til byerne – det er rammen om det gode liv på en NY og anden måde.

Når der på Danmarkskortet er mange landsbyer, skal der gøres en ekstra indsats
for at skille sig ud og skabe opmærksomhed. Det vil vi i Frederikshavn
Kommune gøre gennem synliggørelse af vores kvaliteter.

Alle lokalsamfund har sine egne kvaliteter. Det kan være STEDBUNDNE kvaliteter
som den lokale identitet, historie eller DET MENNESKELIGE RÅSTOF – den vilje byens
borgere besidder og benytter for at skabe lokal sammenhængskraft. Vi skal skabe
NOGET EKSTRAORDINÆRT, enten i måden det bruges på, ser ud på eller gøres på.

Vi skal skille os positivt ud fra mængden, for at blive husket. Vi skal kort sagt gøre
det bedre end naboen!

Uden penge kan vi ikke realisere vores idéer og drømme. Ofte tænker vi dog
først økonomien ind til sidst i vores projekter – men kan vi i stedet skabe et mere generelt OVERSKUD TIL UDVIKLING? De landsbyer der gennem andelsbevægelser,
aktieselskaber, dele-økonomi, folkeaktier, events mm. formår at skabe et økonomisk overskud har langt større råderum i udviklingen af deres lokalsamfund end andre byer. Det skal vi lade os inspirere af.


Der ligger også en bevidsthed i, at det økonomiske råderum i kommunerne fortsat vil være udsat for stramme prioriteringer. Kunsten for både kommune og borgere er derfor, at FÅ PENGENE TIL AT YNGLE. Vi skal i langt højere grad søge midler fra puljer og fonde, og vi skal være parate til at indgå i forskningsprojekter og tværkommunale indsatser, hvor vi kan være forgangsbyer og pilotprojekter.

Sammen skaber vi liv på landet

Opbygge nye fællesskaber og nye fælles projekter

En effektiv indsats i landdistrikterne er afhængig af gode samarbejder og tætte partnerskaber, der kan LØFTE I FLOK. Hvis man er flere, der arbejder mod samme mål, står man stærkere og kan opnå flere og bedre resultater.

Dyrk ikke kun fællesskaberne i jeres egne byer. Fortsæt det gode arbejde med at gå SAMMEN I KLYNGER, organisér jer og skab grobund for større resultater.

Det kan også være fælles projekter, som ikke er geografisk afhængige, men i højere grad defineret af ET BESTEMT TEMA, som fx motionsløb, lokale fødevaremarkeder eller musikevents. Når man rykker sammen om et tema, får man også blikket op for, at andre ildsjæle, organisationer eller erhverv har samme interesse – og så er de lige pludselig ekstra ressourcer og nøgleaktører i udviklingen af landdistrikterne.

Det gode værtsskab for beboere og besøgende

Når man er vært eller værtinde handler det om, at give noget af sig selv og åbne op, så man får andre til at føle sig velkomne. Det er oplevelsen af engagement, at nogen tager sig af mig, glædes ved mit nærvær og ikke mindst AT JEG SOM GÆST FØLER MIG VÆRDSAT. Som tilflytter og turist vælger vi ofte med hjertet og følelserne. I landsbyerne
er vi netop gode til at keres om hinanden og opbygge relationer – så med et fortsat fokus på det gode værtskab, vil vi kunne nå endnu længere.

Det handler også om at være imødekommende over for de, der ønsker at engagere sig i byens udvikling. VÆRE ÅBNE over for naboens nye vinkel på projektet, foreningens nye idéer eller den erhvervsdrivende, som ser tingene fra et andet perspektiv.

Værtskab handler også om et godt FØRSTEHÅNDSINDTRYK – ET FYSISK ATTRAKTIVT
MILJØ, hvor der lægges en ære i at værne om de gamle smukke bygninger, det nymalede
stakit og nyklippede hæk eller alléen af gamle træer langs indfaldsvejen. Og når der ved særlige lejligheder er fest eller julen står for døren, pyntes der op med flag og julelys. Det skaber stemning, hygge og samhørighed – og det får man lyst til
at være en del af.

Understøtte skaberlyst og iværksætteri

I Frederikshavn Kommune arbejdes der med FIRE VÆKSTSPOR; Det maritime, Turisme og Oplevelser, Fødevarer samt Det Grønne – energi og recycling.

Flere af erhvervene inden for VÆKSTSPORENE HAR SÆRLIG TILKNYTNING TIL LANDOMRÅDERNE og de mindre byer bl.a. i kraft af, at en del af virksomhederne netop drives i de områder. Det gælder først og fremmest fødevareproduktionen i landbruget, fiskerierhvervet i f.eks. Strandby samt turismen i de byer, der ligger langs kysten.

Flere iværksættere erfarer, at det nære miljø og kendskabet til hinanden skaber TILLID, der har stor betydning både i det professionelle liv og i hverdags- og familielivet. Lysten, og den gensidige forventning til at HJÆLPE HINANDEN, er ofte større og mere
nærliggende end i storbyerne. Det kan gøre det mere attraktivt at bo og drive virksomhed fra en mindre by. Kvaliteter der skal italesættes og udnyttes i langt højere grad, end det sker i dag.

Udnyttelse af landskabet og de geografiske muligheder

Ingen tvivl om, at landskabet, naturen og det at være aktiv ude i det fri, er af stor betydning for folk i landdistrikterne. Det har også stor betydning for,
hvorfor man overvejer eller er flyttet på landet eller til en oplandsby.

I Frederikshavn kommune har vi nogle helt unikke landskaber og kyster – her har vi vores HVERDAGSLIV DÉR, HVOR ANDRE HOLDER FERIE! Landskabet er en del af vores iboende DNA, og hvert lokalområde forholder sig til landskabet på sin egen måde. VÆR TRO MOD JERES GEOGRAFISKE PLACERING og udnyt de landskabelige muligheder til fulde.

Med nye digitale muligheder, hjemmearbejdspladser m.v. er der ej heller en stor barriere mellem det at have et attraktivt job, og det at bosætte sig i naturen. Det giver nogle fantastiske muligheder for at have PLADSEN OG SINE FRITIDSAKTIVITETER HELT TÆT PÅ; om det er ridning, havkajak, vandreture e.l. Som lokalsamfund er det derfor vigtigt at have fokus på adgangen til og brugen af naturen – og fællesskaberne i naturen.

Øge kommunikationen om og kendskabet til egne/egnens stoltheder

Vi skal være stolte af vores byer, så vi som GODE AMBASSADØRER for vores lokalområder kan skabe den positive omtale, der får andre til at bosætte sig,
drive erhverv eller besøge os.

Et gammelt ordsprog lyder, at ORD BLIVER TIL VIRKELIGHED, og det er der noget om. Derfor skal vi vedblive med at fortælle de positive historier igen og igen. Når vi taler om de gode historier, bliver vi interessante for andre, og vi mærker også selv en VOKSENDE STOLTHED.

Vær gode til at bruge DE DIGITALE MEDIER og husk de lokale medier, som gerne tager imod de gode historier fra lokale ildsjæle. Det er nemlig historier,
som rører os og vedrører os. Læg også vægt på det særegne og det, som kan inspirere andre. Del jeres viden med hinanden.

Invitér indenfor i landsbyen til ARRANGEMENTER OG ”ÅBENT HUS”, så mange har mulighed for at snuse til landsbylivet, mærke det gode sammenhold og blive INSPIRERET TIL AT KOMME IGEN – hvad enten det er som tilflytter eller gæst.