Opkvalificeringsstrategi

Tegning af træ, to personer og rendegraver som symbol på målrettet arbejdsmarkedsindsats

De beskæftigelsespolitiske ministermål, FN’s Verdensmål og Jobcenter Frederikshavns kerneopgave ”Det gode match mellem borgernes kompetencer og arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft” fungerer alle som en overordnet ramme for udarbejdelsen af opkvalificeringsstrategien. Målet er en strategi til en proaktiv og systematisk opkvalificeringsindsats - både blandt ledige borgere og i virksomhederne.

Opkvalificeringsstrategi

 

Der er udvalgt 4 centrale temaer for opkvalificeringsstrategien

Tema 1: Vi motiverer ledige til opkvalificering
Tema 2: Vi opkvalificerer ledige til varig beskæftigelse
Tema 3: Vi laver effektfulde partnerskabsaftaler
Tema 4: Vi følger opkvalificeringen hele vejen

I Jobcenter Frederikshavn arbejder vi ud fra det faglige princip ”vi tror på, at ingen kan alt, men alle kan noget” samt at ”vi altid er nysgerrige på både borgernes og virksomhedernes perspektiv”, når vi arbejder med at motivere ledige til opkvalificering.

Ledige skal i jobcentret kunne få den nyeste viden om arbejdskraftsbehovet på det lokale arbejdsmarked. Der skal fokus på opkvalificeringsmulighederne så tidligt i ledighedsforløbet som muligt. Motivationen for opkvalificeringen styrkes, hvis den målrettes brancher, hvor der er gode jobmuligheder. Vi skal gøre det nemt for ledige at tage et valg om opkvalificering. Kompetente medarbejdere, der både har den nødvendige faglige viden og er dygtige til at motivere ledige med målrettet vejledning, er en forudsætning for at lykkedes med strategien.

I arbejdet med at motivere ledige til ordinær opkvalificering arbejder vi med en række forberedende indsatser. Via samtalen med borger skal det afdækkes, hvor borger står i forhold til opkvalificering, og om der skal igangsættes en forberedende indsats for, at den ledige kan påbegynde ordinær opkvalificering.

Tilsammen har faglige organisationer, a-kasser, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og Jobcenter Frederikshavn en stor viden, der kan komme den enkelte ledige til gode. Den viden bruger vi, når vi skal motivere ledige omkring relevante opkvalificeringsmuligheder.

Forberedende indsatser

Vi bruger en række forberedende indsatser eksempelvis hjælpemidler ved funktionsnedsættelse til at fastholde og understøtte borgerne i opkvalificering, opkvalificering med ordblindeundervisning (OBU), forberedende voksenundervisning (FVU) eller forforløb i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Målet med opkvalificeringen er beskæftigelse. Vi går efter den langsigtede effekt. Det betyder, at vi prioriterer opkvalificeringsmidlerne der, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder – også på lang sigt. I nogle tilfælde er et kortere opkvalificeringsforløb nok til at skabe varig beskæftigelse. Andre gange kan det kræve en længere opkvalificeringsproces at klæde den ledige på, så vedkommende matcher de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Der skal opkvalificeres fra ufaglært til faglært eller fra ufaglært til specialiseret ufaglært.

Kerneopgaven i Jobcenter Frederikshavn er det gode match mellem borgerens kompetencer, interesser og arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. For at sikre det rigtige match og øge mulighederne for varig beskæftigelse, skal vi bestræbe os på at finde de rette ledige, som matcher virksomhedernes forventninger.

Ledige, der ikke har mulighed for at arbejde indenfor eller vende tilbage til deres faglige område, vejledes i forhold til en realkompetencevurdering med henblik på at skifte branche. Derudover arbejdes der med voksenlærling som et proaktivt og prioriteret redskab ved både opkvalificering og brancheskift.

Opkvalificering via ordinær uddannelse gennem Jobbarometeret

Jobbarometeret udarbejdes i samarbejde med Jobcenter Hjørring, Jobcenter Jammerbugt og Jobcenter Brønderslev. Jobbarometeret afdækker og tydeliggør de vendsysselske virksomheders nuværende og kommende behov for arbejdskraft. Jobbarometeret udarbejdes årligt og bruges af medarbejderne til at vejlede ledige mod brancher i vækst.

Vi skal være en aktiv samarbejdspartner. Vi lykkes bedst, når vi samarbejder med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, a-kasser og nabokommuner. Vi tror på, at partnerskabsaftaler er effektfulde, når vi med afsæt i virksomhedernes konkrete behov kan finde de rette ledige og sammensætte det helt rigtige uddannelsesforløb. Vi tror med andre ord på opkvalificeringsforløb, der er målrettet konkrete virksomheder eller brancher.

Vi vil have fokus på tværkommunalt samarbejde for at sikre opdateret viden om virksomhedernes behov og mangel på arbejdskraft – og dermed opkvalificere til relevante brancher og imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Jobcenter Frederikshavn forventer, at de virksomheder, som vi samarbejder med om opkvalificering, tager medansvar for opkvalificeringen af arbejdsstyrken - fx ved løbende efteruddannelse og opkvalificering af ansatte medarbejdere.

Kvalificeret arbejdskraft gennem aspirantbanker

Jobcenter Frederikshavn har etableret en række aspirantbanker. Aspirantbanken er for ledige, som ikke opfylder branchens faglige krav, men som er motiverede for at arbejde inden for branchen, hvor den pågældende aspirantbank er tilknyttet. Samtidig skal ledige være motiveret for at deltage i et opkvalificeringsforløb målrettet branchen. I en aspirantbank er den vigtigste kvalifikation derfor, at ledige er motiverede for opkvalificering og efterfølgende job i branchen.

Vi tror på, at opkvalificering har størst effekt, når den lediges forløb følges tæt hele vejen. Den ledige kan møde barrierer og udfordringer under opkvalificeringsforløbet, som Jobcenter Frederikshavn i samarbejde med uddannelsesinstitutionen eller virksomheden er parat til at løse. Det sker eksempelvis ved god overlevering til skolerne, motiverende samtaler før opstart på opkvalificering samt bevilling af hjælpemidler og personlig assistance som fastholdelsesindsatser.

Det betyder, at opkvalificeringsforløb målrettet konkrete virksomheder skal være sammenhængende og tæt koordineret fra start til slut. Målet med opkvalificeringen er beskæftigelse, og derfor skal jobcentret være til stede og medvirke til at målet nås.

Tæt samarbejde omkring målrettede opkvalificeringsforløb

Jobcenter Frederikshavn indgår i en række partnerskabsaftaler ift. indsatsen inden for brancher med mangel på arbejdskraft eller rekrutteringsudfordringer. Eksempelvis opkvalificeringsforløb målrettet metalindustrien, Social- og Sundhedsområdet eller etableringen af EGU (Erhvervsgrunduddannelse).

  • Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Verdensmål 10: Mindre ulighed

FN's Verdensmål

Verdensmål 1 og 17 inddrages i de generelle drøftelser

FN's Verdensmål