Nogle dokumenter er undtaget fra retten til aktindsigt. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke kan gives aktindsigt i:

  • Straffesager
  • Sager om ansættelse og forfremmelse
  • Personalesager
  • Interne arbejdsdokumenter (eks. dokumenter, som kommunen udarbejder til eget brug, interne breve mv.)

Retten til aktindsigt er også begrænset af det offentliges tavshedspligt, der kan derfor heller ikke gives aktindsigt i personlige oplysninger.

Der kan være andre ting, der kan begrænse aktindsigten yderligere, eksempelvis hensynet til statens sikkerhed og rigets forsvar, opklaring af lovovertrædelser og lignende. 

Reglerne om aktindsigt fremgår af offentlighedsloven.

Er du part i en sag, kan du søge aktindsigt i sagen for at blive bekendt med sagens dokumenter. Partsaktindsigt er mere omfattende end den generelle aktindsigt, da det er oplysninger om dig selv, du får aktindsigt i. Der er dog nogle enkelte undtagelser til partsaktindsigt, eksempelvis er interne arbejdsdokumenter undtaget.

Reglerne om partsaktindsigt fremgår af forvaltningsloven.

Kontakt den sagsbehandler eller den afdeling i kommunen, der har med sagen at gøre.

Alternativt kan du sende en mail til post@frederikshavn.dk.

Vi har valgt at være åbne om den post, vi modtager - det betyder, at vi 2 steder viser information om de mails, vi modtager.

  1. Åbne postlister - en oversigt over de mails vi modtager, som ikke indeholder følsomme oplysninger
  2. Weblageret - materiale vedr. adresse fx mails med information til en byggesag

Du skal derfor være opmærksom på, at din mail eller dele af den kan blive offentlig tilgængelig på en af ovenstående steder.

Indeholder din mail følsomme oplysninger, vil den naturligvis ikke blive offentlig tilgængelig - hverken på de åbne postlister eller på Weblageret.

Kontakt

Karen Henning Lind Christoffersen
Jurist
Direktionssekretariatet

Tlf. (+45) 98 45 51 36

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.