2. dispensation for overskridelse af vandkvalitetskrav ved Læsø Vandværk