Foroffentlighedsfase – udpegning af nye arealer til solcelleanlæg og vindmøller