Forslag til spildevandsplantillæg vedr. kloakering af nyt sommerhusområde Hvideklitvej 22, Ålbæk