Landzonetilladelse og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen - etablering af sø