Landzonetilladelse til opført fritliggende overdækning på ejendommen Ålborgvej 273, 9352