Miljøscreening for fjernvarme af Garnisonsparken i Skagen