Tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding på Grønhedevej 30, 9300 Sæby