Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og vandindvinding ved Østkystvejen 70, 9300 Sæby