Udskiftning af rørbro, krydsning af vandløb samt restaurering i Holbækken, Præstbro.