Forsøg med affaldssortering skaber vigtig viden

Birgit S. Hansen, formand for Verdensmålsudvalget