Mindeceremoni på Danmarks befrielsesdag

Garnisionskommandant Jan Landberg Svendsen og 1. viceborgmester Peter E. Nielsen