Anlægspulje til godkendte folkeoplysende foreninger

Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune som er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

Støtten udbetales til foreningens eller kredsens CVR-nummer over to rater:

  1. rate = 25 procent ved projektstart
  2. rate = 75 procent ved projektafslutning - husk at indsende dokumentation 

Ved afslutning af projektet

Ved projekts afslutning skal I som forening indsende dokumentation for projektet og de afholdte udgifter. 

Fritid og Folkeoplysning vil herefter gennemgå dokumentationen med henblik på at godkender projektet. Når projektet er godkendt, udbetales de sidste 75 procent af de bevilgede anlægsmidler.

Dokumentation skal sendes til Fritid@frederikshavn.dk

Anlægsmidlerne skal være brugt senest den 31. december i samme kalenderår, som midlerne er bevilget.

Tilskud til sammenflytning skal være brugt senest et år efter tilskuddet er blevet bevilliget.

Fritid og Folkeoplysning skal senest den 31. december have modtaget dokumentation for at kunne udbetale 2. rate. Hvis der ikke er modtaget dokumentation for de brugte anlægsmidler inden for fristen, skal det allerede bevilgede beløb fra anlægspuljen tilbagebetales til Frederikshavn Kommune.

Ubrugte anlægsmidler skal altid tilbagebetales til Frederikshavn Kommune.

Kan I ikke nå at blive færdige med projektet?

Hvis I ikke når at blive færdige med jeres projekt indenfor tidsfristen, har I mulighed for at søge om forlængelse af jeres bevilling. Kontakt Fritid og Folkeoplysning på Fritid@Frederikshavn.dk, hvis dette gør sig gældende.

 

 

Ansøgningerne til anlægspuljen behandles af Kultur- og Fritidsudvalget.

Inden du søger anlægspuljen, skal du udarbejde et budget. Du kan evt. bruge denne budgetskabelon:

Budgetskabelon

Ansøgningsskema til anlægspuljen

Gå til ansøgningsskema

Kontakt

En indgang

-  idéer og ansøgninger om kulturtilbud, idræts- og fritidsaktiviteter eller projekter i landdistrikterne

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.