For at blive tilskudsberettiget ældreidrætsforening, skal:

 • Foreningen eller klubben skal have egne vedtægter og regnskab. Der skal være en formand og en kasserer i foreningen eller klubben.

 • Foreningen eller klubben skal have minimum 15 medlemmer for at opnå grundtilskud (der kan søges om medlemstilskud uanset foreningens størrelse, også til under 15 medlemmer).

 • Foreningen eller klubben må ikke være en kommerciel forening, dvs. en forening hvis formål det er at skabe overskud til ejeren eller ejerkredsen.

 • Foreningen eller klubben skal have en klart defineret målgruppe og formål. Målgruppen skal være Frederikshavn kommunes borgere, som er fyldt 60 år eller borgere på førtidspension.

 • Foreningen eller klubben være medlem af Ældreidrættens Samvirke og have betalt kontingent hertil. 

Søg om at blive godkendt som tilskudsberettiget

I kan bruge tilskud fra Ældreidrætspuljen til:

 • uddannelse i forhold til ældreidræt, f.eks. deltagergebyr (men ikke til forplejning og overnatning)
 • kørselsgodtgørelse til frivillige, ulønnede ledere
 • kørsel til og fra arrangementer/stævner
 • materialer, nyindkøb og vedligeholdelse af materialer
 • idrætsrelaterede arrangementer og stævner
 • gæstetalere

Stikprøvekontrol

I er selv ansvarlige for administration af midlerne, og Ældreidrættens Samvirke foretager stikprøver for at sikre, at den udbetalte støtte bruges efter hensigten til arbejdet med ældreidræt.

Hvis tilskuddet ikke bruges efter reglerne, stopper udbetalingen af tilskud, og I kan blive bedt om at tilbagebetale tilskuddet. Det er Frederikshavn Kommunes Sundhedsudvalg og Ældreidrættens Samvirke, der afgør, om I skal tilbagebetale støtten.

Kontakt

Jens August Borg
Formand for Ældreidrættens Samvirke

Skyttevej 14
9900 Frederikshavn
Tlf. 42 29 98 91
jens.august.borg@gmail.com

Erik Bang
Sekretær i Ældreidrættens Samvirke

Mobil 29 62 16 85
erikbang48@gmail.com

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.