Brug Ældrerådet

Ældrerådet bliver hørt i alle sager, der vedrører ældre, og kan rejse spørgsmål over for kommunens politikere. Det kan dreje sig om emner lige fra sundhed og pleje til trafik- og boligforhold såvel som miljø og kultur.

Her har Ældrerådet udtalt sig:

 • Sundhedspolitikken
 • Politik for værdig ældrepleje
 • Brandsikring af pleje- og ældreboliger
 • Udvikling af rehabiliteringscentret Kastaniegården
 • Madservice
 • Tilbud til demente borgere
 • Tilsyn på ældreområdet
 • Klippekortsordning for mere hjælp til hjemmehjælps- modtagere
 • Træningsområdet
 • Ændring af busruter
 • Anvendelse af ny teknologi i hjemmeplejen og på pleje- centre
 • Tandpleje for ældre
 • Ledsagerordning
 • Puljemidler til ældreområdet

Ældrerådet kan ikke behandle personsager.

Ældrerådet har 9 medlemmer, der alle er fyldt 60 år og bosiddende i Frederikshavn Kommune

Se Ældrerådets medlemmer her

Kunne du tænke dig at gå ind i ældrerådsarbejdet?

Medlemmerne af Ældrerådet er valgt ved direkte valg for en 4-årig periode. Alle personer, der har fast bopæl i kommunen og er fyldt 60 år, er stemmeberettigede og kan stille op som kandidater til ældrerådsvalget.

Der kræves ingen særlige forudsætninger, ud over at du interesserer dig for ældres vilkår.

Valgperioden for det nuværende Ældreråd udløber med udgangen af 2025. Her vil der blive annonceret om valgreglerne og kandidatopstilling i pressen samt på her på hjemmesiden.

Det drejer sig ikke om partipolitik

Ældrerådet er et lovbestemt råd, og vi er uafhængige af partipolitiske, religiøse og organisatoriske interesser. Vi vurderer alene sagerne ud fra de ældres ønsker og behov.

Ældrerådet går ind for det frivillige arbejde på Aktivitetscentrene

Der er brug for dig som frivillig på kommunens aktivitetscentre for ældre. At være frivillig giver dig mulighed for at være med til at skabe indhold i hverdagen for andre medborgere, og du vil opleve, at din egen vennekreds vokser.

Aktiviteterne på centrene varierer fra sted til sted, og der er altid brug for en hjælpende hånd og nye ideer. 

Som frivillig deltager du i aktiviteter som:

 • Kreative aktiviteter, spil og madlavning
 • Samtale om forskellige emner
 • Gymnastik, gå- og cykelture
 • Musik, dans og fællessang
 • Fester og andre aktiviteter efter årstid og vejr
 • Køre med minibus ved ture ud af huset

Frivillige udfører ikke pleje- og behandlingsopgaver

Kontakt et aktivitetscenter - se telefonnumre her

Kontakt

Ditte-Marie Runge
Sekretær for Ældrerådet

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.