Det Grønne Råd

Formand Gitte Killerich
Udpeget af: Frederikshavn Byråd

Referent/sekretær Bo Storm 
Udpeget af: Center for Teknik og Miljø, samt Naturvejlederforeningen

Medlem Allan Olsen
Udpeget af: Frederikshavn Ungdoms Fællesråd FUF

Medlem Hanne Larsen 
Udpeget af: Knivholt Bilaug

Medlem Betty Steglich-Petersen 
Udpeget af: Friluftsrådet

Medlem Per Lindegård
Udpeget af: Danmarks Jægerforbund

Medlem Kathrine Rosenkrantz Balslev
Udpeget af: Havkajakklubben

Medlem Helene Overby
Udpeget af: Naturstyrelsen Vendsyssel

Medlem Kaj Pedersen
Udpeget af: Dansk Land og Strandjagt

Medlem Kurt Rasmussen 
Udpeget af: Dansk Ornitologiske Forening

Medlem Peter E. Nielsen
Udpeget af: Frederikshavn Byråd

Medlem Jan Bering 
Udpeget af: Landbo Nord

Medlem Flemming Thorning-Lund
Udpeget af: Dansk Naturfredningsforening (DN)

Medlem Kim Larsen
Udpeget af: Danmarks Sportsfiskerforbund

Medlem Anne Grethe Kramme 
Udpeget af: Turisthus Nord

Medlem Stine Pagel
Udpeget af: Læsø Kommune

Medlem Tommy Thomsen
Sæby motions cykel club (smcc)

Medlem Catrina Bjerregaard Kristensen
Udpeget af: Frederikshavn Kommune

Det Grønne Råd i Frederikshavn Kommune er et forum for udvikling og idèudveksling mellem grønne organisationer, kommunen, landbruget og andre interessenter. Rådet skal præsentere et dækkende udsnit af lokale borgere og aktører inden for natur og miljø.

Vision

Visionen er at samle grønne organisationer, som skal diskutere og udvikle natur- og miljøinteresser i Frederikshavn Kommune.

Baggrund

I forbindelse med Strukturreformen blev Nordjyllands Amts ”Det Grønne Råd” nedlagt. Derfor opfordrede forskellige interesseorganisationer kommunen til at oprette et tilsvarende råd i Frederikshavn Kommune.

Det Grønne Råd er et rådgivende forum for Byrådet i forhold, der gælder kommunens administration og planlægning inden for natur, miljø og friluftsliv. 
Det Grønne Råd er også et rådgivende forum for Plan- og Miljøudvalget.

Rådet består af en repræsentant fra hver af de følgende organisationer:

 • Landbo Nord
 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Skovforening
 • Miljørådet Frederikshavn
 • Frederikshavn Ungdoms Fællesråd
 • Friluftsrådet
 • Toppen af Danmark
 • Erhvervsrådet
 • Nordjyllands Statsskovdistrikt
 • Læsø kommune
 • Østkystforeningerne
 • Center for Teknik og Miljø (Naturvejleder)
 • Myndighedsafdelingen
 • Plan- & Miljøudvalgets formand er født medlem af rådet, og herudover vælger Plan- og Miljøudvalget endnu et medlem af udvalget, som formand for rådet.

Plan- & Miljøudvalget kan beslutte at optage andre foreninger i Det Grønne Råd, når organisationerne beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der traditionelt hører under teknik- og miljøområdet.

 

Rådets opgaver

Det Grønne Råd ønsker at fremstå som et velorganiseret og rådgivende udvalg med mulighed for at blive inddraget i spørgsmål, der vedrører byrådets administration inden for beskyttelse og benyttelse af natur og miljø.

Det Grønne Råd skal være med til at sikre et samspil mellem borgernes, erhvervslivets og kommunens interesser under arbejdet for en bæredygtig udvikling i Frederikshavn Kommune.

Rådets funktioner

 • Sekretariat: Naturvejlederen i Frederikshavn Kommune yder sekretariatsbistand til rådet.
 • Møde: Det Grønne Råd afholder fire ordinære møder årligt. På årets sidste møde fastlægges en mødekalender og mødetidspunkt på dagen for det følgende år.

Mødetidspunktet bør respektere frivilligheden i rådsarbejdet. Møderne indkaldes af sekretariatet med mindst 1 uges varsel.

Dagsorden

Møderne skal følge en dagsorden med minimum følgende punkter:

 1. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde
 2. Meddelelser
 3. Behandling af dagsordenspunkter
 4. Opfølgning af planlagte aktiviteter
 5. Forslag til kommende aktiviteter
 6. Eventuelt

Punkter til dagsordenen sendes til sekretariatet senest 2 uger før mødet. Formanden er ansvarlig for forberedelsen, indkaldelse og ledelse af mødet. Formanden foranlediger, at der senest en uge inden et ordinært mødes afholdelse, udsendes en dagsorden til medlemmerne og øvrige deltagere. Dagsordener og referater udsendes så vidt muligt elektronisk.
Sekretæren sørger for, at sager, der skal behandles for rådet, forelægges for udvalget sammen med sagens akter samt en indstilling om sagens afgørelse.

Referat

Sekretariatet udsender referat fra møderne senest 1 uge efter mødets afholdelse.
Medlemmerne kan forlange at få egne udtalelser på møderne ført til referat. 
Referaterne er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside og udsendes til Det Grønne Råds medlemmer og til medlemmerne af Plan- og Miljøudvalget.

Revision

Kommissoriet revideres efter behov, efter godkendelse af Plan- og Miljøudvalget.

Kontakt

Naturvejledning

Naturvejleder Bo Storm
bost@frederikshavn.dk
Tlf. (+45) 98 45 63 22

Følg os på Facebook

 

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.