Tilgængelighedsudvalg

I Frederikshavn Kommune har vi den målsætning, at vi vil skabe gode rammer og muligheder for, at borgeren kan leve sit liv med kvalitet.

Som handicappet er man afhængig af god vilje til tilgængelighed.

Ikke kun tilgængelighed hvad angår uddannelsesmuligheder, adgang til idrætsfaciliteter, adgang til information, adgang til gode boliger osv. Men også i høj grad tilgængelighed i naturen, i trafikken samt i by- og landmiljøet.

Handicaprådet i Frederikshavn Kommune oplever politisk vilje til at lave gode forhold for vore handicappede borgere. Udfordringen er til stadighed, at arbejde med lige og gode muligheder for alle.

Med denne pjece ønsker vi at give borgerne, informationer om adgang og tilgængelighed i Frederikshavn Kommune.

Handicaprådet i Frederikshavn Kommune
Formand Aksel Jensen

Ledelinjer og opmærksomhedsfelter i fortove mv.

Et ledelinjesystem er en bevidst anvendelse af taktile markeringer på et gangforløb. Det har til formål at hjælpe på orienteringen for synshandicappede, idet markeringerne skal kunne føles af blinde og ses af svagsynede.

Ledelinjer defineres som et belægningsbånd med farve, højde og overflade, der afviger fra de omkringliggende omgivelser.

Der anvendes også andre materialer som ledelinjer. En af disse kan være taktilfliser (bruges meget på banegårde) eller taktilmarkering af støbejern de såkaldte marcipanbrød.

På en del af Frederikshavn Kommunes fortove er der lavet opmærksomhedsfelter.

Opmærksomhedsfelter er et afgrænset felt med en farve, højde og overflade, der afviger fra de omkringliggende omgivelser.

Opmærksomhedsfelter anvendes, når der kræves særlig opmærksomhed ved sideveje, hvorfra der kommer tværgående trafik eller hvor man som synshandicappet skal ændre retning. Ved mange sideveje er kantstenen fjernet og fortovsbelægningen fra den mere betydende vej ført igennem. Der kan også være etableret overkørsel i betonsten eller chaussesten. Disse steder er der ved overkørslen etableret opmærksomhedsfelter.

Ved fodgængerovergange bliver der lagt taktilfliser i hele overgangens bredde og kantstenen sænkes.

Hvor man møder en tilstødende sidevej, der har fortov i begge fortovets bredde og ca. 90 cm længde. Den synshandicappede skal hen til opmærksomhedsfeltet, hvorefter der kan ændres retning.

Nedsænkede kantstene

Fortovshjørnerne i kommunen er nedsænkede for at lette overgangen for kørestolsbrugere, rollatorbrugere samt personer med barnevogne. Nedsænkningen af kantstenene er ikke ført helt ned i asfalt niveau, da kantstenene samtidig bruges som ledelinje af synshandicappede. I disse tilfælde er der lavet et kompromis for at tilgodese to typer handicappede.

Chaussestenfelterne i gågaderne

De langsgående chaussestenarealer og trædæk, der er i nogle af gågaderne har flere formål, f.eks. at virke som ledelinje for synshandicappede og det er på disse arealer butikkerne må stille deres udstillingsvarer, reklameskilte m.v.

Mellem facadernes sokkel og fortovsfliserne er der et udligningsareal som også er udført af chaussesten. Dette udligningsareal kan variere i bredden fra 10 cm til godt 1 m alt afhængig af, hvordan huset er placeret i forhold til vejen. De steder hvor udligningsarealet er bredt nok, må forretningerne godt udstille deres varer i dette areal.

De tværgående bånd af chaussesten er opmærksomhedsfelter. Disse opmærksomhedsfelter fortæller, at der kan komme tværgående trafik eller, at den synshandicappede bevæger sig ind på en af byernes torve.

Frederikshavn Kommune har stor forståelse for blinde og svagtseendes problemer med at færdes i trafikken. Kommunen har derfor besluttet, at lyssignalanlæggene skal være forsynet med lyd, så blinde og svagtseende kan færdes trygt i disse kryds.

Der er etableret lydsignalanlæg i de fleste af kommunens lyssignalanlæg.

Oplever du problemer med lydfyrene på kommunens veje, kan du sende en e-mail: forsyningen@forsyningen.dk med oplysninger om stedet.

For lyskryds på Hjørringvej, Europavej, Skagensvej og Chr. X’s Vej, som er statsveje skal du sende en e-mail: vn@vd.dk.

I Frederikshavn Kommune er der installeret akustisk signalanlæg følgende steder:

Frederikshavn

 • Søndergade - Gærumvej - Thodesvej: Fotocelle
 • Rådhus Allé - Søndergade: Ingen aktivering
 • Gærumvej - Sæbybanestien: Fotocelle
 • Rådhus Allé - Rimmensgade: Fotocelle
 • Rimmens Allé - Barfredsvej - Rimmensgade Fotocelle
 • Finnsvej - Koktvedvej: Fotocelle
 • Gærumvej - Bangsbovej - Hånbækvej: Fotocelle
 • Suderbovej - Koktvedvej - Hødersvej: Fotocelle
 • Havnepladsen - Kragholmen: Fotocelle
 • Havnepladsen - Skippergade - Kirkepladsen
 • E45 - Klitgade
 • E45 - Thodesvej: Fotocelle
 • Nørregade - Barfredsvej - Gl. Skagensvej: Ingen aktivering
 • Nørregade - Skagensvej - Gammel Torv: trykknap i bunden
 • Hjørringvej - Niels Juels Vej: trykknap i bunden
 • Finnsvej - Solbakkevej: Fotocelle

Skagen

 • Buttervej - Kattegatvej: Fotocelle uden lyd
 • Sct. Laurentii Vej - Hans Baghs Vej: Fotocelle med lyd
 • Skagavej - Ankermedet: Fotocelle
 • Nordsøvej - Hedeboskolen: Fotocelle med lyd
 • Frederikshavnsvej - Buttervej - Chr. X Vej: Fotocelle uden lyd
 • Chr. X Vej - Kirkevej - Ankermedet: Trykknap i bunden
 • Chr. X Vej - Sct. Laurentii Vej - Holstvej: Trykknap med lyd

Alle kirker og menighedslokaler i Frederikshavn Kommune er tilgængelige for handicappede og råder over teleslynge.

I byrådssalen på Frederikshavn Rådhus bliver teleslyngeanlægget tændt i forbindelse med byrådsmøder. Ved andre møder i byrådssalen skal man selv gøre opmærksom på behovet.

Teleslyngeanlæg findes her:

 • Tolshave Fritidscenter (handicapegnet fritidshus)

Skagen

 • Ankermedet i Skagen
 • Sct. Laurentii Centeret
 • Kulturhus Kappelborg (et stationært anlæg i biografen)

Strandby

 • Strandgården

Frederikshavn

 • Frederikshavn Bibliotek (et 1 stationært anlæg på 1. sal, et stationært anlæg i aktivitetsrummet og et anlæg i borgerundervisningslokalet)
 • Aktivitetscenter Bangsbo
 • Boenheden Lille Bangsbo

Frederikshavn Kommune er der gode muligheder for at opleve naturen. Handicap er ingen hindring for at dyrke friluftslivet året rundt.

Vi beskriver her en række forslag til ruter. Til nogle skal man bruge bil. Til andre skal man benytte minicrosser, el-kørestole, manuelle kørestole med hjælp eller tage en bybus med lavt gulv, som kan medtage kørestol og rollator.

Vælg selv i forhold til, hvad du kan overkomme. Det vigtigste er at tage imod og opleve kommunens dejlige natur, hvor kommunens medarbejdere vedligeholder og til stadighed søger at skabe nye spændende tilbud for øje og sjæl.

Bangsbo Botaniske Have

Der er flere adgange til botanisk have. Har man parkeret på museets p-plads kan man komme rundt i kørestol via den hvide bro over Bangsbo Å. Der er kørefaste stier, så du kan opleve hele blomsterpragten.

Dyrehaven

Dyrehaven har et kuperet terræn, som kræver en minicrosser. Her er der tre markerede ruter. Der er parkering og toilet ved Bangsbo Museum.

Boolsens Stenhave

Boolsens Stenhave er en samling af brugssten og kunststen. Haven er tilgængelig via anlagte grusstier.

Sansehaven

Sansehaven finder du ved den vestlige side af Bangsbo Museum. Haven er fyldt med velduftende læge- og krydderurter, og der er skilte med blindskrift.

Møllehuset

Bangsbo Å løber forbi Møllehuset.

Pikkerbakken

Pikkerbakken er et af Frederikshavns bedste udsigtspunkter. Der kan køres helt op på toppen i bil.

Cloostårnet

Cloostårnet byder på en storslået udsigt over havet, landskabet, byen og store dele af Vendsyssel. Det er muligt at komme op i tårnet via elevator. Der er p-plads ved tårnet.

Kennedy Parken

Kennedyparken er et dejligt bynært anlæg med et rigt fugleliv i og omkring søen. Indgang fra Enghavevej og Kærvej.

Plantagen

I Plantagen kan du opleve forskellige fugle i søen året rundt. Der er kørefaste stier ud mod Nørregade/Skagensvej.

Gybels Plantage

Plantagen har en størrelse og beliggenhed i forhold til Sæby, der gør den interessant som et rekreativt rum og grøn oase. Plantagen har en bynær beliggenhed. I Plantagen er der anlagt en hjertesti som er tilgængelig. Der er et overdækket madpakkehus med borde og bænke.

Nellemanns Have

Haven bærer præg af grundlægger Nic. Nellemanns store lidenskab for paradisæbletræer. Nellemanns have drives i dag af Nic. Nellemanns fond og mange frivillige.

Professorens Plantage

Professorens Plantage ligger syd for Sæby og er en attraktiv skov på grund af størrelsen og den kystnære beliggenhed. Området består primært af fyrskov. Der er opført et shelter i området med havudsigt. Der er toiletbygning, som er åben i sommersæsonen og gode parkeringsmuligheder.

Knivholt Skov

Knivholt Skov byder på bynære naturoplevelser med udgangspunkt i Knivholt Hovedgård. Her er der bl.a. madpakkerum og shelter. I Knivholt Skov er der anlagt en hjertesti. Ruten er 3,3 km og går gennem Knivholt skov.

Åsted Ådal/Faurholtvej

Åsted Ådal er et fredet privatejet naturområde med offentlig adgang. Området har et varieret og kuperet terræn, med tre forskellige vandreruter. Du får en flot udsigt, hvis du kører fra Brønderslevvej ad Faurholtvej. Indgang til den fredede Åsted Ådal ved første p-plads på venstre hånd.

Vandværksskoven

Turen til Vandværksskoven er for brugere af minicrossere eller bil. Der er p-pladser, borde og bænke, så du kan bevæge dig rundt i området i manuel kørestol. Der er en kørestolsegnet fiskebro.

Øksnebjerg

Øksnebjerg rasteplads på Understedvej ligger 95 m over havet og herfra har du en fantastisk udsigt over Kattegat, Sæby og Skagen med Ålbæk Bugten. I godt vejr kan du også se Læsø. Der er opstillet borde og bænke.

Elling Plantage

I Elling Plantage er der anlagt en tilgængelig sti, som er 4,5 km og starter fra p-pladsen på Mariendalsvej. På ruten er der borde og bænke og et shelter, hvor der er et overdækket madpakkehus.

Katsig Bakker

De lyngklædte bakker og den fantastiske udsigt skaber en helt speciel atmosfære. I området er der afmærkede ruter.

Clasens Have

Clasens Have er beliggende ned til åen i Sæby tæt på bymidten. I den stemningsfulde have skal der ikke meget til, for at forestille sig, hvordan kunstnere og forfattere fandt afslapning og godt selskab i løbet af 1800-tallets slutning.

Grenen

Der er kørestolsegnet sti til udkigspunkt til Grenen. Stien bliver holdt fri for sand sommeren igennem af kommunens medarbejdere.

Bratten Strand

Der er en kørestolsegnet sti til stranden. Stien bliver holdt fri for sand sommeren igennem af kommunens medarbejdere.

Sæby Nordstrand

Der er kørestolsegnet rampe ved Sæby Søbad samt en tilgængelig strandpromenade.

Jerup Strand

Her kan der køres i bil ned på stranden.

Sæbybanestien

Sæbybanestien kan benyttes fra Skovalléen til Rådhus Allé.

Strandby Havn

Her finder du både fiskekuttere og lystsejlere med det liv, det giver.

Sæby Havn

Populær fritidshavn. Alle broer og kajer kan benyttes af kørestolsbrugere. Der er handicaptoiletter på begge sider af havnen. Det på søndre side er åbent i dagtimerne året rundt.

Rønnerhavnen

Livlig lystsejlads og lystfiskeri. Der er flydebroer med ramper. P-plads med forbindelse til betonsti, der fører direkte til havet. Der er badebro ved sydmolen, som er egnet til minicrosser og rollator.

Frederikshavn Marina

Der er altid livlig aktivitet. I kørestol kan man færdes på alle broerne og betragte de mange både. Der er legeplads.

Frederikshavn Havn

Der er en fin udsigt over havnen og færgerne fra Gangbroen. Tag elevatoren op og se havnen i fugleperspektiv.

Ålbæk Havn

Ålbæk Havn er en hyggelig havn der danner ramme om lystbådehavn, lystfiskeri og erhvervsfiskeri.

Voerså Havn

Voerså Havn ligger meget naturskønt tæt på fuglereservatet Stensnæs med sit rige fugleliv.

Skagen Havn

Danmarks største fiskerihavn og en af de mest besøgte lystbådehavne. Der er parkering tæt på havnen. Adgang til handicaptoiletter og baderum i servicebygningen ved Bindesbøllhusene.

Frederikshavn Rådhus

Rådhusøen er et centralt samlingspunkt i byen med handicapparkering og handicapegnet adgang til alle bygninger. Her ligger Rådhuset, hvis hovedindgang er forsynet med automatisk døråbning, opmærksomhedsfelt og ledelinje der fører frem til receptionen.
Der er elevatorer mellem de enkelte etager.

Biblioteket

Der er indgang til biblioteket via svømmehallen, hvor der er automatisk døråbning.

Rådhuscentret

Aktivitetscenter for kommunens pensionister og handicappede borgere. Der foregår mange aktiviteter alle ugens dage, og det er muligt at købe sin formiddagskaffe, middagsmad og eftermiddagskaffe. Har man pensionistkort kan man spise i Rådhuscenteret.

Det Musiske Hus

Byens kulturelle mødested er indrettet med god tilgængelighed for handicappede.

Maskinhallen

Bygningen ligger på Parallelvej lige overfor biblioteket. Det gamle elektricitetsværk er indrettet til brug for borgerne. Der er en stor sal og flere mindre lokaler. Der er installeret en lift, så kørestolsbrugere også kan benytte mødelokalet 1. sal. Der er rampe fra p-pladsen og automatisk døråbning.

Sydbycentret

Centret er for alle kommunens pensionister, og der er mange aktiviteter, man kan deltage i. Det er også muligt at købe et måltid mad eller en kop kaffe. Centret er tilgængeligt for handicappede.

Dagcentret Ingeborgvej

Her kan alle pensionister komme og deltage i forskellige aktiviteter. Handicaporganisationerne kan benytte centret i aftentimerne til aktiviteter og møder.

Ravnshøjcentret og Strandgården

Begge centre er åbne for alle kommunens pensionister, og de er tilgængelige for handicappede.

Bangsbo Museum

Selve hovedgården er ikke tilgængelig for kørestolsbrugere. Der er adgang til Ellingåskibet, hvorfra man kan komme til søfartssamlingen og Det Jyske Modstandsmuseum.

Lokalhistorisk Arkiv

Hertil er der niveaufri adgang.

Knivholt

Den gamle hovedgård er centrum for mange aktiviteter året rundt. Gårdspladsen er ramme for mange større musikarrangementer. Danske Handicaporganisationer er blevet lovet, at når gårdspladsen med pigsten skal lægges om, bliver der nedlagt kørelinjer for kørestole. Den store lade med adgang fra Dyrskuepladsen er tilgængelig for kørestole.

Kallstorvet

Toiletbygning er indrettet tilgængelig for kørestolsbrugere. Der er monteret bred dør med automatisk døråbner, som aktiveres ved let tryk.

Frederikshavn Kunstmuseum

På Rådhusøen finder du også kunstmuseet, som er tilgængeligt indrettet. Der er elevator som sikrer adgang til udstillinger på 1. salen. Funktionerne i elevatoren er let anvendelig og udført specielt handicapegnet.

Toiletbygning ved Møllehuset

I Møllehuset ved siden af ishuset er der toiletbygning med handicapindretning. Adgangsforholdene er fine og indretningen er god og hensigtsmæssig.

Kulturhus Kappelborg

Kulturhus Kappelborg er beliggende op til den centrale hovedgade Sct. Laurentii Vej. Kulturhus Kappelborg rummer Skagen Bibliotek, byens musikskole og øvefaciliteter, foreningsdrevet biograf, aktivitetslokaler til foreninger samt koncert- og teatersal. Pladserne omkring Kulturhus Kappelborg sammenkobles til gågader og danner byens nye samlings- og aktivitetspladser. 1/3 af komplekset er privatdrevet med restaurant og privatdrevne kultur- og eventaktiviteter.

Manegen, Sæby Kulturhus

Manegen Sæby Kulturhus er mødested for en lang række af Sæbys foreningsaktiviteter. Kulturtorvet rummer bibliotek, svømmehal, musikskole og øvefaciliteter samt kulturhusdel med koncert- og teatersal samt aktivitets- og mødelokaler.

Iscenter Nord

Der er opført ny opvisningshal ved Iscenter Nord. Der er handicapparkering ved indgangen mellem hal 2 og ny opvisningshal.I foyeren mellem de to bygninger er der elevator til cafeteriet og 1. sal i den nye opvisningshal. På balkon på 1. sal er der reserveret pladser for kørestolsbrugere. Der er handicaptoilet i både stueplan og på 1. sal.

Frederikshavn Handicap Idrætsforening

Frederikshavn Handicap Idrætsforening er for fysisk og psykisk handicappede mennesker. Foreningen holder til på Bangsbostrand Skole. Der tilbydes blandt andet følgende idrætsgrene: Gymnastik, boccia, dart, shuffleboard og hockey. Foreningen deltager i turneringer i boccia og til mange kulturelle og sociale arrangementer.

Sæby Handicap Idrætsforening

Sæby Handicapidrætsforening er for fysisk og psykisk handicappede mennesker. Foreningen holder til på Østkystvejen 15. Der tilbydes følgende idrætsgrene: Svømning, bowling, boccia, badminton, cykling.

Frederikshavn Blinde Idræt

Frederikshavn Blinde Idræt er en forening, der tilbyder forskellige idrætsaktiviteter. Foreningen har i øjeblikket tre idrætsgrene på programmet: Tandemcykling,  showdown og elektronskydning.

Caspershus Svømmebassin

Svømmebassinet er til rådighed for handicaporganisationerne fra kl. 15.30. De, der har størst behov, har fortrinsret til at benytte bassinet. I svømmebassinet er der lift til rådighed.

Frederikshavn Svømmehal

Der er indrettet to handicaprum med hæve/sænke-bænke samt bruser og toilet. I disse rum er der handicapstole til transport til bassinet og til direkte montering på lift. Indgangen til svømmehallen er forsynet med selvoplukkelige døre og flisebelægning i niveau. Der er lift til alle bassinerne. Der er handicapsvømning for de 0- til 16-årige i øvebassinet.

Sæby Svømmehal

Omklædnings- og badeafsnit er placeret med direkte udgang til bassinerne. Et særligt afsnit muliggør omklædning for handicappede. Der er lift i det ene handicapomklædningsrum. Desuden byder wellness-afdelingen på en stor 40 personers fællessauna, hvor der afvikles saunagus dagligt med plads til kørestole. Handicapegnet adgang til wellness og varmtvandsbassin med loftlift. Hyggelig foyer og café med direkte indblik til hallen og personlig modtagelse af kunder. Fitnesscenter med kombineret genoptræningsudstyr og professionelle træningssystemer. Ude-wellness med solsenge, sauna og handicapegnet tilgang.

Østervrå Svømmehal

Der er etableret særlige omklædninger med liftmulighed og handicapstole til transport til bassin. Der er lift til at blive sænket ned i bassinet samt til at blive sænket ned i varmtvandsbassin. Der er niveaufri adgang til omklædninger samt bassiner.

Skagen Svømmehal

Skagen Svømmehal har mobile liftmuligheder i omklædningsrum samt ved bassin. Der er niveaufri adgang til omklædning samt bassin. Separat baderum for kørestolsbrugere.

Ledsagerordningen er et tilbud til alle borgere mellem 12 og 67 år i Frederikshavn Kommune med betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

Selve visitationen til Ledsagerordning foregår fra Frederikshavn Kommune, Kontrakt- og Tilsynsenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Kontrakt- og Tilsynsenheden træffer konkrete individuelle afgørelser om tildeling af eller afslag på ledsagerordning.

Personer, der er visiteret til ledsagerordningen, kan få tilbud om et ledsagerbevis. Kulturudvalget giver dette tilbud for at lette den handicappedes muligheder for at deltage i private og kommunale kulturarrangementer. Når man bliver visiteret til ledsagerordningen, modtager man samtidig et ledsagerbevis. Handicappede, der har et Ledsagerbevis, betaler sin egen entrébillet, mens ledsageren følger vederlagsfrit med for at kunne hjælpe den handicappede.

Her kan ledsagerbeviset anvendes

 • Arena Nord – håndboldkampe
 • Cloostårnet
 • Det Musiske Hus
 • Frederikshavn Bibliotek
 • Frederikshavn Kunstmuseum
 • Frederikshavn Rådhuscenter
 • Frederikshavn Svømmehal
 • Frederikshavn Teaterforening
 • Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn
 • Vendsyssel Festival (det gælder for arrangementer, som Vendsyssels Festivals styrelse selv er ansvarlig for, og hvor koncerter foregår i Frederikshavn kommune)

Parkeringskort

Parkeringskortet adskiller sig fra det tidligere invalideskilt på den måde, at kortet knytter sig til en bestemt person og ikke til en bestemt bil. Det betyder, at personen kan bruge kortets bestemmelser om parkeringslempelser, selv om personen ikke kører i sin egen bil. Der er ikke ændret i reglerne om parkeringslempelser. De gamle regler gælder stadig – f.eks. muligheden for at parkere indtil 15 minutter på steder, hvor kun af- og pålæsning er tilladt.

Det blå skilt med teksten ”Invalidevogn” er stadig fuldt gyldigt i Danmark. Men siden 1. januar 2001 har ansøgere fået tildelt et parkeringskort i plast. Der er foto og underskift på kortets bagside. Kortet er udarbejdet efter fælles EU-retningslinjer og er gyldig i hele EU. Du kan altså med kortet i ruden parkere på handicappladserne overalt i Europa.

Sådan får du et parkeringskort

Der skal bruges et særligt ansøgningsskema, som kan hentes på Dansk Handicaporganisationers hjemmeside. Ansøgningen indsendes sammen med et foto til Danske Handicaporganisationer. På baggrund af ansøgningen afgør Danske Handicaporganisationers brugerservice, om der kan udstedes parkeringskort. Er du uenig i afgørelsen, som Invalideorganisationernes Brugerservice har truffet, kan du klage til Rigspolitichefen.

Kortet udstedes eller fornyes som hovedregel for en 10 års periode. Prisen for udstedelse af parkeringskort er 425 kr. og fornyelse 250 kr.

Du kan få tildelt et parkeringskort, hvis du:

 • opfylder betingelserne for støtte til køb af bil i henhold til serviceloven
 • er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede
 • har en stærkt reduceret gangdistance
 • har varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der forringer mulighederne for færdsel, opnåelse eller fastholdelse af arbejde eller muligheden for at gennemføre en uddannelse

Nordjyllands Trafikselskab har et kørselstilbud til dig, hvis du har et handicap, som gør, at du ikke kan bruge kollektive transportmidler.

Nordjyllands Trafikselskabs handicapkørsel kører ikke efter en fast køreplan og har ikke faste stoppesteder. Som en del af den kollektive trafik bliver du derimod kørt fra gadedør til gadedør, når du skal på besøg, på indkøb, deltage i kulturelle arrangementer m.m.

Hvad koster det?

Hvis du bliver optaget i ordningen, skal du have et abonnementskort. Kortet udstedes af Nordjyllands Trafikselskab og prisen er 365 kr. Derudover skal du betale for hver enkelt tur, du kører.

Sådan kommer du med i ordningen

Du skal udfylde et ansøgningsskema for at komme med i ordningen. Det fås hos Borgerservice. Du kan blive optaget i ordningen, hvis du:

 • er svært bevægelseshæmmet og ikke kan benytte almindelige offentlige transportmidler
 • er fyldt 16 år
 • har fast bopæl i Region Nordjylland
 • har et handicap, der varer længere end 12 måneder.

DH Frederikshavn er en lokalafdeling under den landsdækkende paraplyorganisation Danske Handicaporganisationer, som repræsenterer 33 forskellige handicaporganisationer. I DH Frederikshavn er 18 forskellige medlemsorganisationer repræsenteret.

DH Frederikshavn er repræsenteret i Handicaprådet og udpeger endvidere brugerrepræsentanter i forbindelse med kommunale udbud af hjælpemidler.

Det er medlemsorganisationerne i DH Frederikshavn, som indstiller medlemmer til råd og nævn. Afdelingen ledes i dagligdagen af et forretningsudvalg bestående af fem medlemmer.

DH Frederikshavn har et respekteret samarbejde med Frederikshavn Kommune. Samarbejdet mellem de kommunale medlemmer i Handicaprådet og DH Frederikshavns repræsentanter fungerer godt, og derfor opnås der gode resultater til gavn for mennesker med handicap.

De Frivilliges Hus i Frederikshavn er et frivilligcenter for organisationer og foreninger samt borgere i Frederikshavn Kommune. Husets formål er at udvikle og styrke det frivillige sociale arbejde samt styrke den indsats, som enkeltpersoner og organisationer og foreninger allerede udfører i området.

Huset kan formidle kontakt mellem de frivillige foreninger og kan med råd og vejledning være fødselshjælper ved opstart af nye projekter. Du kan bl.a. få hjælp til udformning af fondsansøgninger, og du kan låne mødelokaler til såvel små som større møder.

Kontakt

Dorthe Smidt
Sekretær
Tilgængelighedsudvalget

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.