Ungebyrådet

- eller kender du en ung, der gerne vil være med. Så har man mulighed for at blive optaget henover sommeren.

Send en mail til ungebyraad@frederikshavn.dk og skriv, du gerne vil være med. Skriv gerne lidt om dig selv. Det kunne fx være, hvilken uddannelse eller job du har gang i. Du kan også skrive noget om dine fritidsinteresser. Du har måske også et emne, du ønsker politisk fokus på?

  • At være sparringspartner og rådgiver for Børne- og Ungdomsudvalget samt de øvrige politiske udvalg. På den måde opnår de unge indflydelse på de beslutninger, som vedrører dem.
  • At give unge indsigt i og forståelse for demokratiske processer.
  • At bidrage til at skabe venskab, tolerance og forståelse mellem børn og unge i hele kommunen.

Byrådet besluttede den 29. januar 2014 at oprette et Ungebyråd. Ungebyrådet fik en politisk styregruppe, der sammen med administrationen, udarbejder forslag til struktur mv.

Ungebyrådet refererer til Børne- og Ungdomsudvalget som politisk styregruppe.

I Ungebyrådet sidder unge i alderen fra 15 – 20 år. Disse unge går i 10. klasse, på en af vores ungdomsuddannelser eller er i arbejde.

Der er pt ikke et øvrige loft på, hvor mange deltagere der kan være i Ungebyrådet. Politisk ønsker man, at alle, som har lyst, skal kunne være med.

  • Ude/ungeareal i gågaden
  • Fokus på energi, klima og bæredygtighed
  • Hvordan forbedre vi unges sundhed?
  • Hvordan kan unge være med til at integrere unge flygtninge?
  • Unge hjælper unge – Mindhelper.dk (Hjælp til dig, der er ung i Frederikshavn)

Ungebyrådet har mulighed for at indsende høringssvar til Frederikshavn Byråd. 

Se høringssvar her