Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Thorshøj Børnehus

Afdelingsleder: Marian Stein Nielsen

Daginstitutionen er: Privat, aldersintegreret

Antal indskrevne børn: 12 i vuggestue, 15 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 5

Antal pædagogiske assistenter ansat: 0

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 4

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 28. april 2020

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Nej

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 10. august 2020

Afdelingsleders underskrift. Mariann Steinn

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Thorshøj Børnehus

Dato: 25. august 2020

Tilsynsførende: Mette Pedersen, Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent: 
Udfyldt spørgeskema: status på institutionens pædagogiske praksis og arbejdet med børnenes læringsmiljø
Dialogprofil fra Hjernen og Hjertet
Udkast til ny Pædagogisk Læreplan

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen
Børnehaven

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 4

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Leder
Personale
Børn

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Det pædagogiske læringsmiljø
Dannelse og børneperspektiv
Faglig udvikling og evaluering

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Tilbagemelding på et personalemøde: resultater af KVALid -vurdering og observationer

Dato: 28. august 2020

Underskrift, tilsynsførende: Britta Hilding Jeppesen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Børnenes Hus Lærkereden

Afdelingsleder: Karin Holm Hansen (fungerende)

Distriktsleder: Karin Holm Hansen

Daginstitutionen er: Kommunal, aldersintegreret

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Børnenes Hus Lærkereden

Dato: 4. og 5. februar 2020

Tilsynsførende: Britta Hilding Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent: 
Udfyldt spørgeskema
Børnemiljøvurdering fra 2018

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen: Tumlingerne og Rollingerne
Børnehaven: Papegøjestuen, Troldestuen, Uglestuen

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: ?

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Fungerende afdelingsleder: Per Toft-Jensen
Distriktsleder: Karin Holm Hansen
Medarbejdere
Børn

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
På tværs af huset - af vuggestue og børnehave:
Analyse af børnenes læringsmiljø:
- fokus på hverdagsrutiner
- didaktisk fokus på rummenes indretning – på rummet som den 3. pædagog
- systematisk inddragelse af børneperspektivet som afsæt for udvikling af læringsmiljø og planlægning af den pædagogisk praksis
Analyse og evaluering af:
- strukturer i dagligdagen, organisering og overgange
- de voksnes roller og opgaver - som led i udviklingen af børnenes læringsmiljø
Styrke udviklingen af det faglige læringsmiljø – lærings – og evalueringskultur og herunder
dokumentation som en del af et godt læringsmiljø for børnene – og et fagligt pædagogisk læringsmiljø for de voksne
Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Tilbagemelding på et personalemøde: resultater af KVALid -vurdering og observationer

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget:
Der er givet en mundtlig tilbagemelding til afdelingsleder, personale og distriktsleder

Dato: 27. februar 2020

Underskrift, tilsynsførende: Britta Hilding Jeppesen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Børnehaven Bangsbo, Skovbørnehaven

Afdelingsleder: Mette Hesthaven

Distriktsleder: Karin Holm Hansen

Daginstitutionen er: Kommunal børnehave uden specialtilbud tilknyttet

Antal indskrevne børn: 66 i børnehaven

Antal pædagoger ansat: 4

Antal pædagogiske assistenter ansat: 1

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 3

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 17. februar 2020

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Nej

Hvis ja, uddybes emnet her: OBS Corona

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 8. oktober 2020

Afdelingsleders underskrift. Mette Hesthaven

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Børnehaven Bangsbo, Skovbørnehaven

Dato: 15. september 2020

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent: 
Spørgeskema til pædagogisk tilsyn
Spørgeskema til børnemiljøvurdering
Procesbeskrivelse vedrørende KVALid fra personalemøde

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Girafstuen, Bjørnestuen, Skovbørnehaven

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 10 børn

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn
Personale
Afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Det pædagogiske læringsmiljø
Leg
Faglig udvikling og evaluering (dokumentation)

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Tilbagemelding til personalegruppen, afdelingsleder og distriktsleder på et personalemøde. Resultat af KVALid resultater og observationer

Dato: 30. oktober 2020

Underskrift, tilsynsførende: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Børnehuset Trindelvej

Afdelingsleder: Lotte Lykke Jørgensen

Distriktsleder: John Høst Sørensen

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Antal indskrevne børn: 11 i vuggestuen, 26 i børnehaven

Antal pædagoger ansat: 5 pædagoger = 136 timer

Antal pædagogiske assistenter ansat: 0

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 2 = 60 timer

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 26. august 2020

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: 

Hvis ja, uddybes emnet her: Jeg er i tvivl om dette, men vi forholder os selvfølgelig til de vejledninger der kommer.

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 14. september 2020

Afdelingsleders underskrift. Lotte Lykke Jørgensen

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Børnehuset Trindelvej

Dato: 1. oktober 2020

Tilsynsførende: Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent: 
Udfyldt spørgeguide; beskrivelse ift. institutionens pædagogiske læringsmiljø, arbejdet med faglig udvikling og evaluering m.v.

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuegruppen og børnehavegruppen

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 3

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Medarbejdere, afdelingsleder og børn

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Vuggestuegruppen:
Det pædagogiske læringsmiljø; fokus på børneperspektiv på barnesyn; udvikling af relationer, nærvær og følelser, interaktion og anerkendelse

Børnehavegruppen:
Det pædagogiske læringsmiljø; fokus på børneperspektiv,didaktik og organisering af læringsmiljøet

Anbefaling for huset generelt:
Faglig udvikling og evaluering (og arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan)

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Der er lavet en mundtlig overlevering af KVALid rating/vurderinger udarbejdet på baggrund af observationer i institutionen. Overleveringen er givet til distriktsleder, afdelingsleder og alle medarbejdere.

Dato: 26. oktober 2020

Underskrift, tilsynsførende: Britta Jeppesen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Børnehuset Sæbygårdvej

Afdelingsleder: Line Marie Ottesen

Distriktsleder: Caroline Skjoldborg

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution, ingen specialtilbud tilknyttet

Antal indskrevne børn: 17 i vuggestuen, 48 i børnehaven

Antal pædagoger ansat: 6

Antal pædagogiske assistenter ansat: 1

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 4

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: februar 2020

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Nej

Hvis ja, uddybes emnet her: Jeg er i tvivl om dette, men vi forholder os selvfølgelig til de vejledninger der kommer.

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 24. september 2020

Afdelingsleders underskrift. Line Marie Ottesen

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Børnehuset Sæbygårdvej

Dato: 5. oktober 2020

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent: Spørgeskema til tilsynsbesøg

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper: Vuggestuen, Påfuglestuen, Blå Ugler, Røde Ugler

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 6 børn

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Dannelse og børneperspektiv

Læring

Faglig udvikling og evaluering

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Tilbagemelding på personalemøde til personale, afdelingsleder og distriktsleder

Dato: 10. oktober 2020

Underskrift, tilsynsførende: Mette Pedersen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Hørby Børnehus

Afdelingsleder: Jeanette Græsdal Petersen

Distriktsleder: Caroline Skjoldborg

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Antal indskrevne børn: 11 i vuggestuen, 20 i børnehaven

Antal pædagoger ansat: 3 + 1 konst. afdelingsleder

Antal pædagogiske assistenter ansat: 2

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 1

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 11. februar 2020

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Nej

Hvis ja, uddybes emnet her: Jeg er i tvivl om dette, men vi forholder os selvfølgelig til de vejledninger der kommer.

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 31. august 2020

Afdelingsleders underskrift: Jeanette G. Petersen

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Hørby Børnehus

Dato: 8. oktober 2020

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent: Spørgeskema til anmeldt pædagogisk besøg

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper: Vuggestuen, Børnehaven

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 2 børn

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Det pædagogiske læringsmiljø og barnesyn (særligt i vuggestuen)
Leg (særligt i børnehaven)
Dannelse og børneperspektiv
Faglig udvikling og evaluering

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Tilbagemelding på personalemøde med deltagelse af personale, afdelingsleder og distriktsleder

Dato: 1. november 2020

Underskrift, tilsynsførende: Mette Pedersen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Den Lille Børnehave

Afdelingsleder: Elsebeth Horsholt Christensen

Distriktsleder: 

Daginstitutionen er: Selvejende Børnehave

Antal indskrevne børn: 50 i børnehaven

Antal pædagoger ansat: 3

Antal pædagogiske assistenter ansat: 0

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 3

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: 

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 2018

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Nej

Hvis ja, uddybes emnet her: Jeg er i tvivl om dette, men vi forholder os selvfølgelig til de vejledninger der kommer.

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 14. oktober 2020

Afdelingsleders underskrift: Elsebeth Horsholt

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Den Lille Børnehave

Dato: 29. oktober 2020

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent: Spørgeguide
Lærerplan - 2017, Virksomhedsplan - 2009, Dialogprofil, Hjernen og Hjertet - 2020

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Mariehøns og Solsikker

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 1 barn

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, leder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Dannelse og børneperspektiv, Leg, Faglig udvikling og evaluering

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Tilbagemelding til personale og leder, på personalemøde i Den Lille Børnehave.

Dato: 14. december 2020

Underskrift, tilsynsførende: Mette Pedersen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Vuggestuen Regnbuen

Afdelingsleder: Lone Munk

Distriktsleder: John Høst Sørensen

Daginstitutionen er: Kommunal vuggestue

Antal indskrevne børn: 32 i vuggestuen

Antal pædagoger ansat: 6

Antal pædagogiske assistenter ansat: 1

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 2

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 30. september 2020

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Ja

Hvis ja, uddybes emnet her: I disse Corona tider har vi alle opmærksomhed på hygiejne og følger de vejledninger der kommer fra sundheds myndighederne.

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Nej

Dato for tilsyn: 9. oktober 2020

Afdelingsleders underskrift: Lone Munk

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Vuggestuen Regnbuen

Dato: 20. oktober 2020

Tilsynsførende: Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:

- Arbejdet med Kvalid i forhold til daglige rutiner. 
- Udfyldt spørgeguide vedrørende vuggestuens pædagogiske læringsmiljø og personalets faglige udvikling.
- Udkast til pædagogisk læreplan
- Hjernen og Hjertet dialogprofil for 2020

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
De tre vuggestuegrupper

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja


Antal børn, der modtager sprogstimulering:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Afdelingsleder, personale og børn

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Det pædagogiske læringsmiljø - med særligt fokus på:
- Mere inddragelse af børnene i alle de pædagogiske rutiner
- Det fysiske læringsmiljø i institutionen som den gode ramme for børns læring, udvikling, trivsel og dannelse

Leg - og et særligt fokus på de voksnes rolle i forhold til børneinitierede lede - både inde og ude
- Fokus på legepladsen som det gode legemiljø

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Det er givet mundtlig tilbagemelding til afdelingsleder, distriktsleder og den samlede personalegruppe

Dato: 5. november 2020

Underskrift, tilsynsførende: Britta Jeppesen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Børnehaven Spiloppen

Afdelingsleder: Ulla Kirkelund Bæk

Distriktsleder: Randi Pauli Nyhagen

Daginstitutionen er: Kommunal børnehave

Antal indskrevne børn: 25 i børnehaven

Antal pædagoger ansat: 3

Antal pædagogiske assistenter ansat: 1

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 1

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Nej

Hvis ja, uddybes emnet her: Nej ikke jeg lige umiddelbart ved af, men da jeg er ny leder kan jeg desværre ikke svare på spørgsmålet med 100 % sikkerhed.

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 28. august 2020

Afdelingsleders underskrift: Ulla Kirkelund Bæk

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Børnehaven Spiloppen

Dato: 6. oktober 2020

Tilsynsførende: Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent: Besvaret spørgeskema om institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljø

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Børnehavegrupperne: Rødkælkene og blåmejserne

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja

Antal børn, der modtager sprogstimulering:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Medarbejdere, børn og konstitueret afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
- Det pædagogiske læringsmiljø
- Faglig udvikling og evaluering 

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Der er lavet en mundtlig tilbagemelding til den samlede personalegruppe, afdelingsleder og distriktsleder

Dato: 6. oktober 2020

Underskrift, tilsynsførende: Britta Jeppesen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Børnehuset Sættravej

Afdelingsleder: Hanne Smed Jensen

Distriktsleder: Caroline Skjoldborg

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Antal indskrevet vuggestue børn: 30

Antal indskrevne børnehave børn: 97

Antal pædagoger ansat: 14

Antal pædagogiske assistenter ansat: 

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 8

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: Marts 2021

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: 

Hvis ja, uddybes emnet her: Jeg ved det ikke, og har ikke kunnet finde svar på dette

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 20. april 2021

Afdelingsleders underskrift: Hanne Smed Jensen

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Børnehuset Sættravej

Dato: 6. maj 2021

Tilsynsførende: Britta Jeppesen og Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:

  • Dialogprofil fra Hjernen og Hjertet
  • Udkast til pædagogisk læreplan
  • Besvaret spørgeskema med fokus på det aktuelle arbejde med det pædagogiske læringsmiljø for børnene og den faglige pædagogiske udvikling i forhold til personale. 

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Børnehavegrupperne: Vuggestue og børnehave

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja

Antal børn, der modtager sprogstimulering:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Pædagogiske medarbejdere, afdelingsleder og børn

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

  • Pædagogiske læringsmiljøer
  • Dannelse og børneperspektiv
  • Børnefællesskaber
  • Faglige udvikling og evaluering

På baggrund af anbefalingerne fra det pædagogiske tilsyn udarbejder leder og medarbejdere en handleplan, som sendes til de pædagogiske konsulenter. 

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Der er givet en tilbagemelding til den samlede personalegruppe, afdelingsleder og distriktsleder. 

Dato: 18. maj 2021

Underskrift, tilsynsførende: Britta Jeppesen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Landbørnehaven Knivholt

Afdelingsleder: Lisbeth Christensen

Distriktsleder: Randi Pauli Nyhagen

Daginstitutionen er: Kommunal børnehave

Antal indskrevne børn: 30 i børnehaven pr. 16/2

Antal pædagoger ansat: 4 incl. afdelingsleder

Antal pædagogiske assistenter ansat: 0

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 3 (2 i flexjob)

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 24. april 2020

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Nej

Hvis ja, uddybes emnet her: Vi har modtager diverse vejledninger fra sundhedsstyrelsen i forbindelse med restriktioner pga. Covid-19.

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 15. februar 2021

Afdelingsleders underskrift: Lisbeth Christensen

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Landbørnehaven

Dato: 26.05 2021

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent: Spørgeskema til tilsynsbesøg, den pædagogiske læreplan, Dialogprofil - hjernen og Hjertet.

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Børnehaven.

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja

Antal børn, der modtager sprogstimulering: 0

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale og afdelingsleder.

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
- Det pædagogiske læringsmiljø
- Læring
- Børneperspektiv og dannelse
- Faglig udvikling og evaluering 

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Tilbagemelding til den samlede personalegruppe på et personalemøde med gennemgang af pointer fra tilsynet.

Dato: 15.06 2021

Underskrift, tilsynsførende: Mette Pedersen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Børnehuset Molevitten

Afdelingsleder: Lene Bering

Distriktsleder: John Høst Sørensen

Daginstitutionen er: Kommunal børnehave

Antal indskrevne børn: 19 i vuggestue og 112 i børnehaven

Antal pædagoger ansat: 14

Antal pædagogiske assistenter ansat: 3

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 2

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 2. marts 2020

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Nej

Hvis ja, uddybes emnet her: 

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 29.04 2021

Afdelingsleders underskrift: Lene Bering

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Børnehuset Molevitten

Dato: 11.05 2021

Tilsynsførende: Britta Jeppesen/Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent: Lærerplan og spørgeskema

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestue og børnehave

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja

Antal børn, der modtager sprogstimulering: 0

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale og afdelingsleder.

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
- Det pædagogiske læringsmiljø
- Læring
- Dannelse og børneperspektiv
- Faglig udvikling og evaluering 

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Tilbagemelding til den samlede personalegruppe, afdelingsleder og distriktsleder

Dato: 25.05 2021

Underskrift, tilsynsførende: Mette Pedersen & Britta Jeppesen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Børnehuset Troldehøj

Afdelingsleder: Therese Jensen

Distriktsleder: Karina Holm Hansen

Daginstitutionen er: Kommunal børnehave

Daginstitutionen er en: Aldersintegreret institution

Specialtilbuddet tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 14 i vuggestue og 48 i børnehaven

Antal pædagoger ansat: 7

Antal pædagogiske assistenter ansat: 1

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 3

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 18. marts 2021

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Nej

Hvis ja, uddybes emnet her: 

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 18.05 2021

Afdelingsleders underskrift: Therese Jensen

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Børnehuset Troldehøj

Dato: 01.06 2021

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent: Spørgeskema, Dialogprofil Hjernen og Hjertet, SMTTE modeller og læringshistorier

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestue og børnehaven - Troldehulen og Troldereden

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja

Antal børn, der modtager sprogstimulering: 2

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale og afdelingsleder.

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
- Det pædagogiske læringsmiljø
- Læring - leg
- Dannelse og børneperspektiv
- Faglig udvikling og evaluering 

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Tilbagemelding på personalemøde til den samlede personalegruppe

Dato: 22.06 2021

Underskrift, tilsynsførende: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Børnehuset Pilekvisten

Afdelingsleder: Janni Batsberg Klitgaard

Distriktsleder: Randi Pauli Nyhagen

Daginstitutionen er: Kommunal, aldersintegreret

Antal indskrevne børn: 29 i vuggestue, 71 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 13

Antal pædagogiske assistenter ansat: 2

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 4 + 1 studerende

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 22. marts 2021

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Nej

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 4. juni 2021

Afdelingsleders underskrift. Janni Batsberg Klitgaard

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Pilekvisten

Dato: 8. juni 2021

Tilsynsførende: Britta Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Læreplan
Spørgeskema

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen - 2 grupper
Børnehaven - 3 grupper

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 0

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Læring
Dannelse og børneperspektiv
Leg
Faglig udvikling og evaluering

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Tilbagemelding på tilsynet er givet til den samlede personalegruppe, afdelingsleder og distriktsleder - på et personalemøde

Dato: 28. juni 2021

Underskrift, tilsynsførende: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Børnehaven Mattisborgen

Afdelingsleder: Margit Brink Hansen

Distriktsleder: John Høst Sørensen

Daginstitutionen er: Kommunal børnehave

Antal indskrevne børn: 44 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 3

Antal pædagogiske assistenter ansat: 2

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 0

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 25. marts 2021

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Nej

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 10. maj 2021

Afdelingsleders underskrift: Margit Brink Hansen

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Børnehaven Mattisborgen

Dato: 18. august 2021

Tilsynsførende: Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Pædagogiske læreplan
Besvarelse af spørgsmål vedrørende faglig udvikling og evaluering og personalets kompetencer

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Hele børnehaven

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Personale, afdelingsleder og børn

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Dannelse og børneperspektiv
Leg; med særligt fokus på de voksnes rolle ift. børns leg og egne lege
Det pædagogiske læringsmiljø; didaktik og organisering
Faglig udvikling og evaluering; med fokus på dokumentation af sammenhængen mellem læringsmiljø og børnenes læringsmuligheder - og udvikling af evalueringskultur

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Der er givet en tilbagemelding til samlede personalegruppe og afdelingslederen

Dato: 15. september 2021

Underskrift, tilsynsførende: Britta Jeppesen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Idrætsbørnehaven Bispevang

Afdelingsleder: Brian Strøm

Distriktsleder: 

Daginstitutionen er: Selvejende børnehave

Antal indskrevne børn: 43 børn (12. august 2021) i børnehave

Antal pædagoger ansat: 4

Antal pædagogiske assistenter ansat: 1

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 2

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 18. februar 2020

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Karsten Hansen fra Lillebjørn

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Nej

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 12. august 2021

Afdelingsleders underskrift: Brian Strøm

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Idrætsbørnehaven Bispevang

Dato: 26. august 2021

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Pædagogiske læreplan
Spørgeskema

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Børnehavens grupper

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, leder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Dannelse og børneperspektiv
Leg
Læring
Faglig udvikling og evaluering

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Tilbagemelding på personalemøde med deltagelse af personale og leder

Dato: 21. september 2021

Underskrift, tilsynsførende: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Børnehuset Brolæggervej

Afdelingsleder: Vibeke S. Thomsen

Distriktsleder: Caroline Skjoldborg

Daginstitutionen er: Kommunal, aldersintegreret institution

Antal indskrevne børn: 16 i vuggestue

Antal pædagoger ansat: 11

Antal pædagogiske assistenter ansat: 0

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 5

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 7. april 2020

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Nej

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 22. februar 2021

Afdelingsleders underskrift: Vibeke S. Thomsen

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Børnehuset Brolæggervej

Dato: 30. august 2021

Tilsynsførende: Britta Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Pædagogiske læreplan
Spørgeskema

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen, børnehaven - hus nr. 2 og hus nr. 4

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Det pædagogiske læringsmiljø (Børneperspektiv i daglige rutiner, måltidet, planlagte aktiviteter)
Læring
Leg
Faglig udvikling og evaluering
Vuggestuen:
(Børneperspektivet i daglige rutiner, måltidet og planlagte aktiviteter)
Dannelse og børneperspektiv
Leg: Fokus på de voksnes medlegende rolle
Faglig udvikling og evaluering

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Tilbagemelding på personalemøde med deltagelse af personale, afdelingsleder, distriktsleder

Dato: 21. september 2021

Underskrift, tilsynsførende: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Dybvad Børnehave

Afdelingsleder: Hella Rams Sparvath

Distriktsleder: Caroline Skjoldborg

Daginstitutionen er: Kommunal, aldersintegreret institution

Antal indskrevne børn: 1 i vuggestue, 25 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 4

Antal pædagogiske assistenter ansat: 1

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 1

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 10. februar 2021

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme:

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 22. september 2021

Afdelingsleders underskrift: Hella Rams Sparvath

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Dybvad Børnehus

Dato: 23. september 2021

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Spørgeskema
Pædagogiske læreplan

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Børnehaven, vuggestuen

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Det pædagogiske læringsmiljø: de daglige rutiner (børneperspektiv)
Børnefællesskaber
Læring
Faglig udvikling og evaluering

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget: Tilbagemelding til den samlede personalegruppe, afdelingsleder og distriktsleder

Dato: 30. september 2021

Underskrift, tilsynsførende: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Fyrrekrat

Afdelingsleder: Lene Steen

Distriktsleder: John Høst Sørensen

Daginstitutionen er: Kommunal børnehave

Antal indskrevne børn: 32 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 3

Antal pædagogiske assistenter ansat: 0

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 1

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 6. maj 2021

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme:

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 12. september 2021

Afdelingsleders underskrift: Lene Steen

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Børnehaven Fyrrekrat

Dato: 21. september 2021

Tilsynsførende: Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Børnehavens Pædagogiske læreplan
Besvarelse af spørgsmål om personalets kompetencer, det faglige pædagogiske læringsmiljø og evalueringskulturen

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Samlede børnegruppe i børnehaven

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, pædagogiske medarbejdere, støtte-ressourcepædagog, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Dannelse og børneperspektiv - inddragelse af børneperspektivet særligt ifm. hverdagens rutiner, planlagte vokseninitierede aktiviteter; planlægning og evaluering
Leg - fokus på de voksnes roller ifm. børns egne lege
Børnefællesskaber (Mangfoldighed og inklusion)
Faglig udvikling og evaluering

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget:
Der er givet en fælles tilbagemelding til medarbejdere og afdelingsledere på et personalemøde

Dato: 1. oktober 2021

Underskrift, tilsynsførende: Britta Jeppesen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Børnehuset Mariehønen

Afdelingsleder: Liselotte Knudsen

Distriktsleder: John Høst Sørensen

Daginstitutionen er: Kommunal, aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 12 i børnehave, 9 i vuggestue

Antal pædagoger ansat: 1

Antal pædagogiske assistenter ansat: 1

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 2

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: Juli 2021

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Pedersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Ja

Hvis ja, uddybes emnet her: I og med der har været corona, har vi fulgt retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 22. september 2021

Afdelingsleders underskrift: Liselotte Knudsen

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Mariehønen

Dato: 28. september 2021

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Spørgeskema
Den pædagogiske læreplan

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen
Børnehaven

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Det pædagogiske læringsmiljø: De daglige rutiner (Børneperspektiv)
Børnefællesskaber
Læring
Faglig udvikling og evaluering

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget:
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe, afdelingsleder og distriktsleder - på personalemøde

Dato: 3. november 2021

Underskrift, tilsynsførende: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Voerså Børnehus

Afdelingsleder: Jonas Thomsen

Distriktsleder: Caroline Skjoldborg

Daginstitutionen er: Kommunal, aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 29 i børnehave, 7 i vuggestue

Antal pædagoger ansat: 3

Antal pædagogiske assistenter ansat: 0

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 3

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 8. februar 2021

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Nej

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 5. oktober 2021

Afdelingsleders underskrift: Jonas Thomsen

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Voerså Børnehus

Dato: 5. november 2021

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Spørgeskema
Den pædagogiske læreplan

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen, børnehaven

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Det pædagogiske læringsmiljø: De daglige rutiner (Børneperspektiv)
Børnefællesskaber
Læring
Faglig udvikling og evaluering

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget:
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe, afdelingsleder, distriktsleder - på personalemøde

Dato: 3. november 2021

Underskrift, tilsynsførende: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Grønnebakken, Grønlandsvej

Afdelingsleder: 

Distriktsleder: 

Daginstitutionen er: Privat, aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 15 i vuggestue, 32 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 6

Antal pædagogiske assistenter ansat: 1

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 3

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed:

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør:

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Nej

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 26. oktober 2021

Afdelingsleders underskrift: Helle Sørensen

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Grønnebakken, Grønlandsvej

Dato: 26. oktober 2021

Tilsynsførende: Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Evaluering af pædagogisk læreplan
Besvarelse af spørgeskema vedr. faglig udvikling og evaluering og det pædagogiske arbejde med opfølgning fra sidste tilsyn

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen
Børnehaven

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: 

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Nej

Evt. kommentarer: Det er en privat institution, som dermed ikke er forpligtet til at realisere Børn og Unge politikkens kommunale mål

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Pædagogisk leder og ejer
Med medarbejdere og børn

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Vuggestuen:
Det pædagogiske læringsmiljø – fokus på inddragelse af børnene/børneperspektiv i daglige rutiner, måltidet, planlagte aktiviteter
Det fysiske, psykiske og æstetiske læringsmiljø
Faglig udvikling og evaluering; Dokumentation af sammenhæng mellem læringsmiljøet og børns læringsmuligheder

Børnehaven:
Det pædagogiske læringsmiljø – fokus på inddragelse af børnene/ børneperspektiv ift daglige rutiner, måltidet, planlagte aktiviteter
Faglig udvikling og evaluering; Dokumentation af sammenhæng mellem læringsmiljøet og børns læringsmuligheder

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget:
Tilbagemelding på et personalemøde til alle pædagogiske medarbejdere, pædagogisk leder og ejer

Dato: 10. november 2021

Underskrift, tilsynsførende: Britta Jeppesen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Grønnebakken - Koktvedvej

Afdelingsleder: Kim Nielsen

Distriktsleder: 

Daginstitutionen er: Privat, aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 14 i vuggestue, 31 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 6

Antal pædagogiske assistenter ansat: 1

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 2

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed:

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør:

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Nej

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 17. oktober 2021

Afdelingsleders underskrift: Kim Nielsen

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Grønnebakken, Koktvedvej

Dato: 27. oktober 2021

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Den pædagogiske læreplan
Spørgeskema

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen
Børnehaven

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, pædagogisk leder, ejer

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Det pædagogiske læringsmiljø: De daglige rutiner
Børnefællesskaber i leg
Læring
Faglig udvikling og evaluering

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget:
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe, pædagogisk leder, ejer

Dato: 15. november 2021

Underskrift, tilsynsførende: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Pilekrattet

Afdelingsleder: Ulla Egholm

Distriktsleder: pt. Karin Holm Hansen

Daginstitutionen er: Kommunal børnehave

Specialtilbud tilknyttet: 

Antal indskrevne børn: 65 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 6 inklusiv mig

Antal pædagogiske assistenter ansat: 0

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 3

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 8. maj 2021

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Pedersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Ja

Hvis ja, uddybes emnet her:
Vi har valgt at modtage fra sundhedstjenesten i forbindelse med corona og vejledninger her.

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 28. oktober 2021

Afdelingsleders underskrift: Ulla Egholm

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Børnehaven Pilekrattet

Dato: 3. november 2021

Tilsynsførende: Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Pædagogisk læreplan
Svar på spørgsmål vedrørende personalets kompetencer, kompetenceudvikling, faglig udvikling og evaluering

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Alle 3 børnehavegrupper

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Afdelingsleder, medarbejdere og børn

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Dannelse og børneperspektiver: inddragelse af børneperspektiv ift. daglige rutiner og planlagte aktiviteter

Det pædagogiske læringsmiljø: fokus på didaktik og organisering

Faglig udvikling og evaluering: udvikling af en evalueringskultur som også inddrager børneperspektiver og fokus på pædagogisk dokumentation; af sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes læringsmuligheder

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget:
Tilbagemelding er givet til den samlede personalegruppe, afdelingsleder og distriktsleder Karin Holm Hansen

Dato: 16. november 2021

Underskrift, tilsynsførende: Britta Jeppesen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Kernehuset

Afdelingsleder: Therese Jensen

Distriktsleder: Karin Holm Hansen

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 6 i vuggestue og 28 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 4

Antal pædagogiske assistenter ansat: 1

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 1

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 15. marts 2021

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Nej

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 27. oktober 2021

Afdelingsleders underskrift: Therese Jensen

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Kernehuset

Dato: 17. november 2021

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Kernehusets pædagogiske læreplan
Dialogprofil - Hjernen og hjertet
SMTTE-model
Læringshistorier
Dokumentation fra arbejdet med KVALid
Spørgeskema

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen
Børnehaven

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Det pædagogiske læringsmiljø: inddragelse af børnenes perspektiver i de daglige rutiner
Børnefællesskaber i børnenes egne lege
Læring i planlagte aktiviteter
Faglig udvikling og evaluering

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget:
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe, afdelingsleder og distriktsleder

Dato: 7. december 2021

Underskrift, tilsynsførende: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Børnehuset Hånbæk

Afdelingsleder: Pernille Hjortshøj Andersen

Distriktsleder: Karin Holm Hansen

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: 

Antal indskrevne børn: 30 i vuggestue og 61 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 11

Antal pædagogiske assistenter ansat: 3

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 4

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Ja

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: 29. marts 2021

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: Bent Petersen

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Nej

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 25. oktober 2021

Afdelingsleders underskrift: Pernille Hjortshøj Andersen

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Børnehuset Hånbæk

Dato: 9. november 2021

Tilsynsførende: Britta Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Hånbæks pædagogiske læreplan
Dialogprofil - Hjernen og hjertet
Handleplan - efter tilsyn 2019
Dokumentation fra arbejdet med KVALid
Spørgeskema

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen og børnehaven

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Børnehaven:
Det pædagogiske læringsmiljø: inddragelse af børns perspektiver i hverdagens rutiner
Børnefællesskaber i børnenes egne lege
Læring i planlagte aktiviteter
Vuggestuen:
Dannelse og børneperspektiver ifm. planlægning og evaluering af planlagte aktiviteter
Børnefællesskaber i børnenes egne lege
Det pædagogiske læringsmiljø: inddragelse af børn i daglige rutiner - måltidet
Indretning - legetøj og materialers tilgængelighed
Fælles:
Faglig udvikling og evaluering: Inddragelse af børns perspektiver i dokumentationen.
Dokumentation af sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes læringsudbytte

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget:
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe, afdelingsleder og distriktsleder på et personalemøde

Dato: 10. december 2021

Underskrift, tilsynsførende: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

(Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget)

Daginstitution: Bødkergården

Afdelingsleder: Susanne Hansen og Solveig Jensen

Distriktsleder: Carsten Thorvald

Daginstitutionen er: Selvejende aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: SEL §32, flere specialgrupper

Antal indskrevne børn: 13 i vuggestue, 75 i børnehave og 8 i specialtilbud

Antal pædagoger ansat: 18

Antal pædagogiske assistenter ansat: 0

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 6

Legepladstilsyn

Er dagtilbuddets legeplads godkendt: Nej

Hvornår er der sidst ført certificeret tilsyn med legepladsens sikkerhed: ?

Navn på tilsynsførende legepladsinspektør: 

Hygiejne

Overholder daginstitutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner - Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013): Ja

Har daginstitutionen det seneste år modtaget vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste i forhold til spørgsmål om hygiejne og sundhedsfremme: Nej

Tilsyn med røgfrie miljøer

Overholder daginstitutionen reglerne om røgfrie miljøer: Ja

Indhentelse af børneattester

Er der indhentet børneattester på de personer, der er ansat eller beskæftiget i dagtilbud, og som er i direkte kontakt med børn under 15 år: Ja

Dato for tilsyn: 5. november 2021

Afdelingsleders underskrift: Carsten Thorvald

Tilsynsførendes del

(følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn)

Daginstitution: Bødkergården

Dato: 24. november 2021

Tilsynsførende: Britta Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Bødkergårdens pædagogiske læreplan
Dialogprofil - Hjernen og hjertet
Spørgeskema

I forbindelse med tilsynsbesøget, er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen
Børnehaven

For resultater fra observationer henvises til selvstændig observationsrapport, overleveret til afdelingsleder i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med børnemiljøet, børnenes trivsel og tidlig indsats: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med inklusion og børn med særlige behov: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med læringsmiljøet og den pædagogiske læreplan: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med sprogvurderinger og sprogindsats: Ja
Antal børn, der modtager sprogstimulering: 

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med overgange og overleveringer mellem institutioner: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med forældresamarbejdet: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget, ført tilsyn med institutionens arbejde med opkvalificering af personalets kompetencer og kvalifikationer: Ja

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, forældre, ledere

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres: Nej

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Børnehaven:
Det pædagogiske læringsmiljø: måltidet
Dannelse og børneperspektiv
Leg - fokus på børnefællesskaber
Vuggestuen:
Det pædagogiske læringsmiljø:
- Børneperspektiv, måltid og daglige rutiner.
- Indretning - fysiske læringsmiljøer, inde
Dannelse og børneperspektivet: ift. planlagte aktiviteter: børnenes inddragelse i planlægning og evaluering
Fælles:
Faglig udvikling og evaluering med fokus på; Dokumentation af sammenhæng mellem læringsmiljø og børns læringsmuligheder

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen på baggrund af tilsynsbesøget:
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe, ledere og forældrerepræsentanter,
på et personalemøde

Dato: 8. december 2021

Underskrift, tilsynsførende: Mette Pedersen

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.