Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehuset Golfparken

Afdelingsleder: Julie Tvilling Jensen

Distriktsleder: Randi Pauli Nyhagen

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet:

Antal indskrevne børn: 85 i alt, 24 i vuggestue, 61 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 13

Antal pædagogiske assistenter ansat: 2

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 3

Dato: 7/6-2022

Afdelingsleders underskrift: Julie Tvilling Jensen

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Golfparken

Dato: 10. marts 2022

Tilsynsførende: Britta Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Eftersom institutionen er nystartet, er der endnu ikke en færdig læreplan.

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Antal ansøgninger og visitation til støtte-ressourcepædagoger og OBS-behandlingsgruppen.
Observationer - foretaget af afdelingsleder fra et andet distrikt
Observation - foretaget af pædagogiske konsulenter

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
2 vuggestuegrupper
3 børnehavegrupper

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej.
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Barnesyn: Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af barnesyn - i de daglige rutiner, børnenes egne lege og de planlagte aktiviteter?
Børnefællesskaber: Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af stærke børnefællesskaber - i de daglige rutiner, børnenes egne lege og de planlagte aktiviteter?
Faglig udvikling og evaluering: Dokumentation er sammenhæng mellem læringsmiljø og børns læringsmuligheder. Fokus på fælles intentioner i og med praksis.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding på et personalemøde til den samlede personalegruppe, afdelingsleder og distriktsleder.

Dato: 07.06.2022

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehuset Abildvej

Afdelingsleder: Lene Dahl

Distriktsleder: Randi Pauli Nyhagen

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 124 i alt, 30 i vuggestue, 94 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 14

Antal pædagogiske assistenter ansat: 3

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 8

Dato: 15.06.2022

Afdelingsleders underskrift: Lene Vinther Dahl

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Abildvej

Dato: 15.06.2022

Tilsynsførende: Britta Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Eftersom institutionen er ny-etableret, er der endnu ikke udarbejdet en pædagogisk læreplan.

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer i praksis - foretaget af afdelingsleder fra et andet distrikt.
Observationer i praksis - foretaget af pædagogiske konsulenter

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Alle vuggestuegrupper
Alle børnehavegrupper

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn
Personale
Afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej.
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Barnesyn: Hvordan understøtter jeres pædagogiske læringsmiljøer udvikling af barnesyn, i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter
Børnefællesskaber: Hvordan understøtter jeres pædagogiske læringsmiljøer udvikling af stærke børnefællesskaber i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter.
Faglig udvikling og evaluering: Dokumentation af sammenhæng ml. læringsmiljø og børns læringsmuligheder.
Fokus på fælles opmærksomhed og fælles intentioner i og med praksis

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding på personalemøde til personalegruppen, afdelinger og distriktsleder

Dato: 15.06.2022

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehaven Øster Dahl

Afdelingsleder: Lotte Gustafsson

Distriktsleder: Randi Pauli Nyhagen

Daginstitutionen er: Kommunal Børnehave

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 68 børn i alt i børnehave

Antal pædagoger ansat: 8

Antal pædagogiske assistenter ansat: 1

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 0

Dato: 24.06.2022

Afdelingsleders underskrift: Lotte Gustafsson

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehaven Øster Dahl

Dato: 03.05.2022

Tilsynsførende: Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Den pædagogiske læreplan er gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer fra ekstern afdelingsleder
Observationer fra pædagogisk konsulent
Antal børn der er søgt støtte-ressource timer til

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Observationer på alle 4 grupper i børnehaven

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn
Personale
Afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Barnesyn:
Fokus på: Hvordan kan vores pædagogiske læringsmiljøer; daglige rutiner, børnenes egne lege og de planlagte aktiviteter - tilrettelægges - og løbende justeres, så de er udviklingsunderstøttende for ALLE børn?
Børnefællesskaber:
Fokus på: Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af stærke børnefællesskaber – i gennem de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Faglig udvikling og evaluering:
Evalueringskultur; udvikling af en systematisk, refleksiv og evaluerende pædagogisk praksis gennem arbejdet med fokus på ovenstående ift barnesyn og børnefællesskaber.
Herunder fokus på; Dokumentation af sammenhæng mellem læringsmiljø og børns læringsmuligheder.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding på personalemøde til personalegruppen, afdelinger og distriktsleder

Dato: 24.06.2022

Tilsynsførendes underskrift: Britta Hilding Jeppesen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Abildgård Børnehus

Afdelingsleder: Mikkel Stevn Weibel Pedersen

Distriktsleder: Randi Pauli Nyhagen

Daginstitutionen er: Kommunal

Specialtilbud tilknyttet: §32, andet: obs og behandling

Antal indskrevne børn: 35 børn i specialtilbud

Antal pædagoger ansat: 16

Antal pædagogiske assistenter ansat: 2

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 0

Dato: 05.07.2022

Afdelingsleders underskrift: Mikkel Pedersen

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Abildgård Børnehus

Dato: 24.05.2022

Tilsynsførende: Jane Aaen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Abildgård Børnehus har ikke en pædagogisk læreplan (§32 tilbud)

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af småbørnsvejleder Jane Aaen
Observationer foretaget af pædagogisk konsulent Mette Pedersen

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Pedelboligen - gul gruppe - grøn gruppe - blå gruppe

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn
Personale
Afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Barnesyn: Arbejde videre med at udvikle læringsmiljøer, som understøtter barnesynet - gennem inddragelse af alle børns perspektiver - i daglige rutiner, børnenes lege og planlagte aktiviteter
Børnefællesskaber: Arbejde videre med at udvikle læringsmiljøer, som understøtter stærke børnefællesskaber - i daglige rutiner, børnenes lege og planlagte aktiviteter
Faglig udvikling og evaluering: Fokus på at fortsætte jeres udvikling af evalueringskulturen - med systematisk tilgang til udvikling af jeres praksis. (indsamle data, analysere data, med henblik på justering af praksis gennem prøvehandlinger)

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe og ledelsen, på et personalemøde

Dato: 11.07.2022

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehuset Mælkevejen

Afdelingsleder: Therese Jensen

Distriktsleder: Randi Pauli Nyhagen

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 142 børn i alt, 42 i vuggestue, 100 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 16

Antal pædagogiske assistenter ansat: 8

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 2

Dato: 21.06.2022

Afdelingsleders underskrift: Therese Høyrup Jensen

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Mælkevejen

Dato: 22.06.2022

Tilsynsførende: Britta Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Den pædagogiske læreplan og seneste handleplan er gennemlæst inden tilsynsbesøget

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer fra afdelingsleder fra andet distrikt
Observationer fra pædagogiske konsulenter

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Alle vuggestuegrupper
Alle børnehavegrupper

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn
Personale
Afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Faglig udvikling og evaluering:
Evalueringskultur og videndeling på tværs af huset. Dokumentation af sammenhængen mellem læringsmiljø og børns læringsmuligheder
Barnesyn:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af
barnesyn i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter.
Børnefællesskaber:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af
stærke børnefællesskaber i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding på et personalemøde til den samlede personalegruppe, afdelingsleder og distriktsleder

Dato: 22.06.2022

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehuset Pilekvisten

Afdelingsleder: Janni Batsberg Klitgaard

Distriktsleder: Randi Pauli Nyhagen

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 101 børn i alt, 29 i vuggestue, 72 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 13

Antal pædagogiske assistenter ansat: 2

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 4

Dato: 07.06.2022

Afdelingsleders underskrift: Janni Batsberg Klitgaard

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Pilekvisten

Dato: 14.06.2022

Tilsynsførende: Britta Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Institutionens pædagogiske læreplan gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Antal ansøgninger og visitationer til støtte/ressourcetimer
Observationer fra pædagogiske konsulenter

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
2 vuggestuegrupper
3 børnehavegrupper

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn
Personale
Afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Barnesyn: Fasthold et kontinuerligt fokus på:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af barnesyn og dermed inddragelse af ALLE børns perspektiver i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter
Børnefællesskaber: Fasthold et kontinuerligt fokus på: Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE børn både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
(klippet tekst, der ikke kan læses i PDF-udgaven)

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe og ledelsen på et personalemøde

Dato: 11.07.2022

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Voerså Børnehus

Afdelingsleder: Jonas Thomsen

Distriktsleder: Caroline Skjoldborg

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 39 børn i alt, 10 i vuggestue, 29 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 4

Antal pædagogiske assistenter ansat: 0

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 2

Dato: 27.10.2022

Afdelingsleders underskrift: Jonas Thomsen

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Voerså Børnehus

Dato: 24.08.2022

Tilsynsførende: Britta Hilding Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Institutionens pædagogiske læreplan
Afdelingslederens vurdering af institutionens faglige udvikling og evalueringskultur

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer fra en ekstern afdelingsleder; afdelingslederen har gennemført observationer i institutionen på en dag inden selve det pædagogiske tilsyn.

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Solstuen: 0 til 4 år
Månestuen: 4 til 6 år

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:
Temaerne: Det pædagogiske læringsmiljø, Læring, Børnefællesskaber og
Faglig udvikling og evaluering

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Afdelingsleder, medarbejdere og børn

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

Pædagogiske læringsmiljø; sæt fokus på at understøtte og videreudvikle de pædagogiske læringsmiljøer så I sikre inddragelse af ALLE børns perspektiver – både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og de planlagte aktiviteter
Læring,sæt fokus på at videreudvikle og styrke de pædagogiske læringsmiljøer så I sikre at de understøtter ALLE børns læring ved at være alsidige, trygge, inddragende og eksperimenterende.
Børnefællesskaber; sæt fokus på de pædagogiske læringsmiljøer så de understøtter udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE børn - både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter
Faglig udvikling og evaluering; sæt fokus på arbejdet med sammenhængen mellem pædagogisk dokumentation og børnenes læringsmiljøer.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Der er givet en fælles tilbagemelding på tilsynet til alle medarbejdere, afdelingsleder og distriktsleder

Dato: 25.10.2022

Tilsynsførendes underskrift: Britta Hilding Jeppesen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Den Lille Børnehave

Afdelingsleder: Elsebeth Horsholt

Distriktsleder: Elsebeth Horsholt

Daginstitutionen er: Selvejende børnehave

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 47 børn i alt, 47 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 3

Antal pædagogiske assistenter ansat: 0

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 3

Dato: 25.10.2022

Afdelingsleders underskrift: Elsebeth Horsholt Christensen

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Den Lille Børnehave

Dato: 11.10.2022

Tilsynsførende: Britta Hilding Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Den pædagogiske læreplan
Handleplan på baggrund af sidste anmeldte pædagogiske tilsyn i 2021

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Lederens vurdering af institutionens professionelle læringsmiljø; Faglig udvikling og evaluering (KVALid)

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Der er lavet observationer på alle grupper i børnehaven; Mariehønsene og Solsikken

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Institutionens leder - dertil samtaler med enkelte medarbejdere og børn

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Leg: Hvordan kan I organisere Jer så I (i højere grad) understøtter børnenes egne lege; indtager en medlegende rolle, er nærværende, støtter børns initiativer, rammesætter og guider legen så den udvikler sig positivt for ALLE børn:
Dannelse og børneperspektiver: Hvordan kan I planlægge og organisere de daglige rutiner og de planlagte aktiviteter, så I inddrager ALLE børns perspektiver og dermed kan justere Jer til alle børnenes udspil, interesser og behov?
Børnefællesskaber: Hvordan kan jeres pædagogiske læringsmiljøer understøtte udviklingen af stærke børnefællesskaber for ALLE børn - både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Faglig udvikling og evaluering: Hvordan I kan styrke en refleksiv pædagogisk praksis og evalueringskultur og hvordan kan I styrke arbejde med pædagogisk dokumentation som har fokus på forholdet mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes lærings, udvikling, trivsel og dannelse.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Der er givet tilbagemelding til den samlede personalegruppe og børnehavens leder på et personalemøde.
KVALid- Vurderingerne af børnenes læringsmiljøer indenfor temaerne; Børnefællesskaber, Leg og Dannelse og Børneperspektiver er efterfølgende sendt til leder og personale.

Dato: 31.10.2022

Tilsynsførendes underskrift: Britta Hilding Jeppesen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Dagplejen: Dagplejen distrikt øst

Afdelingsleder: Sanne Toft og Tina Ejstrup

Distriktsleder: Randi Nyhagen

Dagplejen er: Kommunal

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn i dagplejen: 93

Antal dagplejere ansat: 26

Antal pædagogiske assistenter ansat: 2

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 1 pædagog

Dato: 27.10.2022

Afdelingsleders underskrift: Tina Ejstrup Christensen

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Dagpleje: Dagplejen distrikt øst

Dato: maj 2022

Tilsynsførende: Helle Ammonsen og Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn, andet: Tilsynet er sket i dagplejens legestuegrupper

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt dagplejens pædagogiske læreplan:
Den pædagogiske læreplan for dagplejen i Øst er gennemlæst inden tilsynet

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Udover 5 timers observationer i hver enkelt legestuegruppe, er der ikke indhentet øvrige data

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende legestuegrupper:
Der er i løbet af maj måned ført et tilsyn i hver af de 5 legestuegrupper i dagplejen i distrikt øst.

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer: Der er afviklet tilsyn i alle 5 legestuegrupper i distrikt øst

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
De to afdelingsledere i dagplejen i distrikt øst og dagplejerne i de enkelte legestuegrupper

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i dagplejens legestuegrupper, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som dagplejen med fordel kan arbejde videre med:
Barnesyn
Ret fokus på: Hvordan I sikrer Jer at I gennem hele dagen både i børnenes egne lege, planlagte aktiviteter og i de daglige rutiner arbejder med barnesynet. Således I bevidst og kontinuerligt arbejder med at inddrage ALLE BØRNS perspektiver og optagetheder og lader det være en gennemgående praksis for Legestuen.
Børnefællesskaber: Hvordan I sikrer Jer at skabe nogle stærke børnefællesskaber for ALLE BØRN gennem HELE DAGEN – både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og i de planlagte aktiviteter. Med udgangspunkt i det STORE POTENTIALE Legestuen rummer, hvor flere børn med samme alder er sammen. Ligeledes med fokus på den voksnes rolle som ALTID må anses for at have en betydningsfuld rolle ift. at understøtte stærke inkluderende børnefællesskaber.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Der er givet tilbagemelding på tilsynet til alle dagplejere, afdelingsledere og distriktslederen i distrikt øst på et fælles p-møde.
Derudover er der overleveret data fra KVALid-vurderingerne for hver enkelt legestuegruppe.
Der er afholdt møder mellem distriktsleder, afdelingsledere og de pædagogiske konsulenter om udviklingsplan på baggrund af anbefalingerne fra tilsynet.

Dato: 27.10.2022

Tilsynsførendes underskrift: Britta Hilding Jeppesen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Dagplejen: Dagtilbudsdistrikt syd

Afdelingsleder: Lotte Østergaard

Distriktsleder: Caroline Skjoldborg

Dagplejen er: Kommunal

Antal indskrevne børn i dagplejen: 65

Antal dagplejere ansat: 18

Antal pædagogiske assistenter ansat: 5

Dato: 27.10.2022

Afdelingsleders underskrift: Lotte Gesche Østergaard

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Dagpleje: Distrikt syd

Dato: oktober 2022

Tilsynsførende: Helle Ammonsen og Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn, andet: Tilsynet er forgået i dagplejens legestuegrupperne

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt dagplejens pædagogiske læreplan:
Den pædagogiske læreplan for dagplejen i Syd er gennemlæst inden tilsynet

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Udover 5 timers observationer i hver enkelt legestuegruppe, er der ikke indhentet øvrige data

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende legestuegrupper:
Der er i løbet af september og oktober måned ført et tilsyn i hver af de 5 legestuegrupper i dagplejen i distrikt Syd.

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Afdelingslederen i dagplejen i distrikt Syd og dagplejerne i de enkelte legestuegrupper

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i dagplejens legestuegrupper, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som dagplejen med fordel kan arbejde videre med:
Barnesyn
Ret fokus på: Hvordan I sikrer Jer at I gennem hele dagen både i børnenes egne lege, planlagte aktiviteter og i de daglige rutiner arbejder med barnesynet. Således I bevidst og kontinuerligt arbejder med at inddrage ALLE BØRNS perspektiver og optagetheder og lader det være en gennemgående praksis for Legestuen.
Børnefællesskaber: Hvordan I sikrer Jer at skabe nogle stærke børnefællesskaber for ALLE BØRN gennem HELE DAGEN – både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og i de planlagte aktiviteter. Med udgangspunkt i det STORE POTENTIALE Legestuen rummer, hvor flere børn med samme alder er sammen. Ligeledes med fokus på den voksnes rolle som ALTID må anses for at have en betydningsfuld rolle ift. at understøtte stærke inkluderende børnefællesskaber.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Der er givet tilbagemelding på tilsynet til alle dagplejere, afdelingslederen og distriktslederen i distrikt Syd på et fælles p-møde.
Derudover er der overleveret data fra KVALid-vurderingerne for hver enkelt legestuegruppe til afdelingslederen.
Der følges derudover op på tilsynet - med et møde om en udviklingsplan for dagplejens legestuegrupper, på baggrund af anbefalingerne fra tilsynet. Mødet afholdes mellem distriktsleder, afdelingsleder og de pædagogiske konsulenter.

Dato: 27.10.2022

Tilsynsførendes underskrift: Britta Hilding Jeppesen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehuset Sæbygårdvej

Afdelingsleder: Line Marie Ottesen

Distriktsleder: Caroline Skjoldborg

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 77 børn i alt, 17 i vuggestue, 60 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 7

Antal pædagogiske assistenter ansat: 2

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 6

Dato: 27.10.2022

Afdelingsleders underskrift: Line Jensen

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Sæbygårdvej

Dato: 01.09.2022

Tilsynsførende: Britta Hilding Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Institutionens pædagogiske læreplan
Handleplan fra seneste tilsyn

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer foretaget af afdelingsleder fra andet distrikt
Observationer foretaget af pædagogiske konsulenter

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen
Alle børnehavegrupper

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn
Personale
Afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Sæt fokus på, at Jeres læringsmiljøer fortsat understøtter udviklingen af stærke børnefællesskaber, barnesyn samt dannelse og børneperspektiv for alle børn - i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter.
Arbejde videre med at styrke evalueringskulturen - med faste procedurer og en systematisk tilgang til hvordan hverdagens læringsmiljøer reflekteres, dokumenteres og evalueres.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe, afdelingsleder og distriktsleder på et personalemøde.

Dato: 01.12.2022

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehuset Brolæggervej

Afdelingsleder: Vibeke Skovsgaard Thomsen

Distriktsleder: Karin Holm

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 94 børn i alt, 16 i vuggestue, 78 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 13

Antal pædagogiske assistenter ansat: 0

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 5

Dato: 14.12.2022

Afdelingsleders underskrift: Vibeke Skovsgaard Thomsen

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehuset Brolæggervej

Dato: 01.11.2022

Tilsynsførende: Britta Hilding Jeppesen, Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Gennemlæsning af handleplan fra seneste tilsyn
Gennemlæsning af den pædagogiske læreplan

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observation foretaget af ekstern afdelingsleder fra et andet område
Observationer foretaget af pædagogiske konsulenter, Britta Jeppesen og Mette Pedersen

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen
Børnehavegrupper - Brolæggervej 2 og Brolæggervej 4

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn
Personale
Afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

Barnesyn
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af barnesyn og dermed inddragelse af ALLE børns perspektiver – i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Børnefællesskaber
Fasthold og styrk et kontinuerligt fokus på:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE børn - både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Faglig udvikling og evaluering
Sæt fokus på at videreudvikle en evalueringskultur med faste procedurer og en systematisk tilgang til, hvordan læringsmiljøet reflekteres, dokumenteres og evalueres i forhold til at fremme børns involvering og deltagelse

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe til et personalemøde, med deltagelse af afdelingsleder.

Dato: 14.12.2022

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Landbørnehaven Knivholt

Afdelingsleder: Lisbeth Christensen

Distriktsleder: Randi Nyhagen

Daginstitutionen er: Kommunal børnehave

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 34 børn i alt, 34 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 3

Antal pædagogiske assistenter ansat: 0

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 4

Dato: 07.09.2022

Afdelingsleders underskrift: Lisbeth Christensen

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Landbørnehaven

Dato: 01.12.2022

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Læreplan gennemlæst samt materialer fra seneste tilsynsbesøg

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Antal visiteringer, antal støttetimer bevilget

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Børnehavegruppen

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Barnesyn
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af barnesyn i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter
Børnefællesskaber
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af stærke børnefællesskaber i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Faglig udvikling og evaluering
Sæt fokus på udvikling af evalueringskulturen med systematisk tilgang til
udvikling af Jeres praksis. (Indsamle data analysér lav professionelle samtaler om det I ser mhp. på at lave justeringer/prøvehandlinger)

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe til et personalemøde

Dato: 01.12.2022

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Dybvad Børnehus

Afdelingsleder: Hella Rams Sparvath

Distriktsleder: Karin Holm Hansen

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 43 børn i alt, 11 i vuggestue, 32 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 5

Antal pædagogiske assistenter ansat: 2

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 0

Dato: 09.01.2023

Afdelingsleders underskrift: Hella Rams Sparvath

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Dybvad Børnehus

Dato: 20.10.2022

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Læreplan og materialer fra seneste tilsynsbesøg gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer fra praksis, foretaget af pædagogisk konsulent og afdelingsleder fra en anden institution

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen, børnehaven

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

Tydelig organisering af børn og voksne tydelige intentioner med den pædagogiske praksis:
Det pædagogiske læringsmiljø
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer dannelse og inddragelse af
børneperspektiver for ALLE børn i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Barnesyn
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af barnesyn og dermed inddragelse af ALLE børns perspektiver i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Børnefællesskaber
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af stærke børnefællesskaber for ALLE børn både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Faglig udvikling og evaluering:
Sæt fokus på at etablere en evalueringskultur med faste procedurer og en systematisk tilgang til, hvordan læringsmiljøet reflekteres, dokumenteres og evalueres i forhold til at fremme børns involvering og deltagelse

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe og ledelsen

Dato: 10.01.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Hørby Børnehus

Afdelingsleder: Hella Rams Sparvath

Distriktsleder: Karin Holm Hansen

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 37 børn i alt, 8 i vuggestue, 29 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 3

Antal pædagogiske assistenter ansat: 2

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 2

Dato: 09.01.2023

Afdelingsleders underskrift: Hella Rams Sparvath

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Hørby Børnehus

Dato: 13.10.2022

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Anmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har den pædagogiske konsulent gennemlæst seneste handleplan / udviklingsplan, samt institutionens pædagogiske læreplan:
Læreplan og materialer fra seneste tilsynsbesøg gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer fra praksis
Børnetal

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen
Børnehaven

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn, personale, afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

Tydelig organisering af børn og voksne tydelige intentioner med den pædagogiske praksis:
Barnesyn
Fasthold et kontinuerligt fokus på:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af barnesyn og dermed inddragelse af ALLE børns perspektiver i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Det pædagogiske læringsmiljø
Fasthold et kontinuerligt fokus på:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer dannelse og inddragelse af
børneperspektiver for ALLE børn i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte
aktiviteter?
Børnefællesskaber
Fasthold et kontinuerligt fokus på:
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer udvikling af stærke  børnefællesskaber for ALLE børn både i de daglige rutiner, børnenes egne lege og planlagte aktiviteter?
Faglig udvikling og evaluering:
Sæt fokus på udvikling af evalueringskulturen med systematisk tilgang til udvikling af Jeres praksis.
Indsamle data, analysere, lave professionelle samtaler om det I ser mhp på
at lave justeringer/prøvehandlinger

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til den samlede personalegruppe på et personalemøde.

Dato: 10.01.2023

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen