Vandplansprojekt ved Sæby Vandmølle

Flere arter af fisk og smådyr er afhængige af, at de kan vandre op- og nedstrøms i vandløb samt mellem vandløbet og havet. Det er derfor afgørende for disse arter, at passagen i vandløbet ikke hindres. En faunapassage sikrer op- og nedstrøms passage for naturligt hjemmehørende arter af fisk og smådyr i et vandløb.

Kommunen er forpligtet til at sikre passage i vandløbet for at sikre vandløbets miljømål efter Miljømålsloven.

Frederikshavn Kommune er løbende i dialog med følgende interessenter i forbindelse med projektet:

  • Sæby Handelsstandsforening
  • Sæby Erhvervsforening
  • Sæby Sportsfisker Klub
  • Repræsentanter for bredejerne langs projektstrækningen
  • Ejer af Sæby Vandmølle
  • Nordjyllands Kystmuseum
  • Slots- og Kulturstyrelsen

Projektgruppen orienteres om væsentlige trin i projektet, herunder om borgermøder, om valg af rådgiver og entreprenør, om myndighedsafgørelser og evt. klager samt om væsentlige trin i byggefasen.