Trafiksikkerhed

Trafiksikkerheds- og aktivitetsplan

For at kunne arbejde systematisk og sammenhængende med trafiksikkerhed, har kommunen lavet en trafiksikkerhedsplan. Planen bruges som et redskab i det daglige arbejde, og som information til borgerne.

Trafiksikkerhedsplanen er blevet til på baggrund af bl.a. en statusrapport, som indeholder en borgerundersøgelse, en sortpletudpegning og en uheldsanalyse.

Hvert år laver trafiksikkerhedsudvalget en aktivitetsplan, som beskriver de planlagte aktiviteter for det kommende år.

Her kan du læse om hastighedsdæmpning på private fællesveje