Naturen i Bannerslund Skov er for dyrelivets vedkommende meget spændende. Den umiddelbare tæthed til havet gør, at fuglelivet er artsrigt. Mange af de fugle der trækker til den nordlige del af Skandinavien for at yngle, bruger området til hvile og fouragering. I skoven yngler mange forskellige fugle, og selv natuglen holder til i den gamle del af skoven.

Ræven lader sig også se, og ind imellem også forskellige mårdyr, som eks. grævling og lækat som også hedder hermelin. Floraen er artsrig, de sandede jorde giver mulighed for, at arter som ikke ses inde i landet, trives her. Læg mærke til det på din tur.

Stære danser ballet

Besøger du Bannerslund og engen ud mod havet i september, kan du være heldig at opleve fænomenet ’sort sol’, hvor flere tusinde stære danser ballet på aftenhimlen.

Djævlen bed i plantens rod

Kender du historien om planten djævelsbid? Den lyder sådan her: Gud skabte planten, og alle syntes, den var utrolig smuk. Derfor forsøgte djævlen at bide plantens rod i stykker. Det lykkedes ikke, men du kan stadig se spor efter djævlen – der er 2 bidehuller i roden.

Den sjældne sommerfugl

I Bannerslund kan du også finde den sjældne dagsommerfugl, Hedepletvinge, som du kun finder enkelte steder i landet. Den er afhængig af djævelsbid, som ikke trives i det moderne landbrug.

Du finder en 9 kilometer lang vandrerute i området. Ruten er flad hele vejen rundt og går gennem meget forskelligt landskab. Du begynder turen ved P-pladsen ved hundeskoven og fortsætter over i den del af skoven, der ligger syd for Strandbyvej. Her kommer du bl.a. forbi et fugletårn med udsigt over engmarkerne.

Den lange del af ruten går helt ud til havet. Herude finder du også et fugletårn, hvor du kan se til Hirsholmene og følge med i områdets rige fugleliv.

Du kan dog vælge at tage en afstikker og gøre turen lidt kortere.

Kort

Find ruter og faciliteter i Bannerslund Skov

Print selv kort

Du finder et madpakkehus på p-pladsen ved hundeskoven.

Der er desuden to fugletårn i området. Det første står i kanten af skoven med udsigt over engen, hvor det andet står helt ude ved klitterne med udsigt over både klitter og de store engområder.

Du finder borde og bænke ved den lille sø, hvor I kan nyde jeres picnic.

I efteråret 2012 fandt to unge mænd en stor sølvskat fra vikingetiden i dette område. Skatten blev af Nationalmuseet erklæret Danefæ og betegnet som enestående. Den indeholder over 365 genstande i form af mønter, betalingssølvstykker, smykkedele og en Thorshammer - alt i sølv.

Strandbyskatten er den første skat med Harald Blåtands korsmønter, der er fundet nord for Limfjorden. Det er også det første fund i Danmark, hvor fundet indeholder flere end en enkelt eller et par stykker af mønterne.

Indholdet af Strandbyskatten fortæller samlet en udvikling af det danske samfund i vikingetiden hen imod en egentlig statsdannelse og overgangen fra betalingssølv og bytteøkonomi, til et egentligt møntvæsen. Skatten fortæller også om overgangen fra asatro til kristendom i form af mønter med Thors hammer til korsmønten.