Grøn tur forløber gennem noget af det smukkeste natur omkring Frederikshavn. Du kommer over morænebakker, gennem strandenge, ådale og rimmer-dopper landskab. Naturen veksler konstant mellem overdrev, moser, klitter, heder og løv- og nåletræsskov.

Flere steder på ruten møder du minder fra fortiden, f.eks. gravhøje, tingsted, ældre landsbyer, møller, herregårde og kældre fra jernalderen.

Fugle

Har du tid og ro, er der mulighed for gode fugleoplevelser undervejs. Ved Elling Å er der store træk af bl.a. ande- og vadefugle. Her møder du fx rødben, vibe, forskellige gæs og en del rovfugle. Om foråret kommer der ved Vrangbæk (Bangsbo Ådal) store træk af småfugle og rovfugle.

På turen gennem Tolshave Mose kan du være heldig at høre tranen, stor regnspove og andre hede- og mosefugle. Er du interesseret i fugle så husk kikkerten og en god fuglebog.

Bjerg-etapen 18 km
Dette er etapen med de fleste højdemeter. Du skal op over morænebakken til Øksnebjerg og ned i Bangsbo Ådal. Herefter cykler du gennem Vandværksskoven op til Cloostårnet. Fra Cloostårnet cykler du fra på Brønderslevvej og retur til Bangsbo.

Det åbne land-etapen 27 km
Denne etape starter du på Brønderslevvej. Du kan cykle ruten mod uret ad Købstrupvej eller fortsætte op ad bakken til Faurholtvej. Du returnerer ad Tuenvej, og rammer ruten igen lige før Elling.

Den flade hede-etape 27 km
Du kan vælge at starte etapen i Elling. Du tager Tuenvej mod vest, indtil du rammer ruten. Denne rute består af flade strækninger, og går gennem den fantastiske natur Tolshave mose.

Kort

Her finder du et kort over hele Grøn Tur

Print selv kort