Rundt omkring i Knivholt Skov finder du tavler med fakta om skovens dyr. Skoven er en gammel herregårdsskov med bøg, ær, ask, eg, birk og lind anlagt fra 1850 til 1970. I nyere tid er området blevet kraftigt præget af bunkersanlæg, flyveplads og hangarer opført under 2. verdenskrig. Hangarerne består i dag, ligesom at man stadig kan se rester af bunkers og vagttårne i skoven.

I direkte forbindelse med Knivholt Skov blev der i 1989 etableret en øst-vestgående vildtkorridor ud mod Bækmojenvej for at hjælpe dyrelivet i området.

Knivholt Skov er i dag rig på bl.a. stier og drives efter naturnære principper. Dvs. at der lægges vægt på brugen af danske træarter og udnyttelse af skovens egne processer til selvformering uden større fældninger.

Kig forbi bierne

Kan du finde bi-kiggetræet bag ved køkkenhaverne? Her kan du følge biernes liv året rundt og se, hvordan de bygger deres vokstavler.

Oplev nattens dyr

I skoven kan du lære meget mere om skovens flyvende pattedyr – flagermusen. Flagermusene sover om dagen i de gamle, hule træer i skoven. Prøv, om du kan finde et træ med sovende flagermus.

Hjertestien i Knivholt Skov er cirka 3,3 kilometer (rød rute). Vi har i samarbejde med Hjerteforeningen anlagt hjertestien, som fører dig rundt i Knivholt Skov og den vestlige vildtkorridor. Du kan læse mere om ideen bag hjertestier på hjemmesiden www.hjertestier.dk.

Knivholt stien er cirka 5,5 kilometer (blå rute). Stien Stien forener den gamle herregårdsskov ved Knivholt med den mere uberørte natur i Teglværksskoven. Knivholt Skov har haft mange brugsformål, bl.a. for besættelsesmagten under 2. verdenskrig, og før det for beboerne på herregården. Derfor er der mange anlagte veje/stier og generelt gode forhold for færdsel rundt i området.

Kort

Find ruter og faciliteter i Knivholt Skov

Print selv kort

I Knivholt Skov kan du finde toiletter, et madpakkerum og en bålplads lige ved hovedgården. Du finder også en flot bålhytte ved bålpladsen, du kan låne efter aftale med Knivholt Hovedgård.

Skriv til Knivholt