Anlægspuljen på kultur- og fritidsområdet

Inden du søger anlægspuljen, skal du udarbejde et budget. Du kan evt. bruge denne budgetskabelon:

Budgetskabelon

Ansøgningsskema til anlægspuljen

Vær opmærksom på, at ansøgningerne screenes for at sikre, at det ansøgte står i rimeligt forhold til øvrige faciliteter og aktiviteter.

Gå til ansøgningsskema

Som ansøger er I selv ansvarlige for indhentning af de nødvendige myndighedstilladelser, fx byggetilladelse og miljøgodkendelse.

Tilsagn om støtte er derfor ikke ensbetydende med, at de relevante tilladelser kan gives. Det er jeres ansvar om ansøger at få de nødvendige godkendelser/tilladelser til at gennemføre projektet.

Tilsagn

Tilsagn om støtte fra anlægspuljen er gældende fra den dag, I som ansøgere modtager besked om tilsagn indtil udgangen af indeværende kalenderår. - 31. december.

Herefter påhviler det jer som ansøgere at overholde tidsfristerne for realisering af projektet samt at sikre, at projektet gennemføres som beskrevet i jeres projektbeskrivelse ved ansøgning.

Udbetaling

  • 75 procent af det bevilgede beløb udbetales ved projektstart jf. tilsagn fra Kultur- og Fritidsudvalget
  • 25 procent af det bevilgede beløb udbetales ved projekts afslutning

De sidste 25 procent udbetales først, når I som ansøger til anlægspuljen har fremsendt dokumentation for gennemførslen og de afholdte udgifter, der knytter sig til det godkendte projekt.

Dokumentationen skal sendes til Fritid@frederikshavn.dk, inden bevillingsperioden udløber. Hvis ikke fristen overholdes, vil støtten bortfalde.

Uforudsete hændelser

Kontakt Fritid og Folkeoplysning på Fritid@Frederikshavn.dk, hvis der sker uforudsete hændelser, som forsinker projektet. Fritid og Folkeoplysning har mulighed for at dispensere mellem to kalenderår og overføre støtte mellem årene.

Ændring af projekt

Afdelingen Fritid og Folkeoplysning i Frederikshavn Kommunes er bemyndiget til at behandle projektændringer, hvis ændringerne ligger inden for samme økonomi og formål, som oprindeligt blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.

Ubrugte anlægsmidler

Ubrugte anlægsmidler skal tilbagebetales til Frederikshavn Kommune.

Kontakt

En indgang

-  idéer og ansøgninger om kulturtilbud, idræts- og fritidsaktiviteter eller projekter i landdistrikterne

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.